Prisforklaring

Det er mange snodige begreper i strømverden! Men for å si det enkelt er det dette du betaler for:

 

En fast kostnad

Månedspris: En fast pris du betaler for strømavtalen din. Dette dekker våre driftskostnader og fortjeneste. 

 

Tre varierende kostnader

Disse kostnadene varierer ut i fra hvor mye strøm du bruker, og hvor i landet du bor.

Pris per kilowattime: Med en spotprisavtale endrer strømprisen seg fra time til time. Du betaler til enhver tid spotpris for hver kilowattime du bruker. Jo mindre strøm du bruker, jo billigere blir det.

Påslag per kilowattime: Et pristillegg du betaler per kilowattime du bruker. Det dekker blant annet elsertifikat som vi betaler inn til staten for deg.

Nettleie: Nettleie er det du betaler til ditt lokale nettselskap for at de frakter strøm gjennom kabler til huset ditt.