banner

Slik jobber vi med bærekraft i LOS

Image

 

For at bærekraft ikke bare skal bli et ord vi pynter oss med, har vi i LOS valgt fire av FNs bærekraftmål, som vi innlemmer i hele organisasjonen og alt vi foretar oss på jobb. Nå står vi midt i arbeidet med å strukturere og få disse målene inn både i strategi og forretningsplaner.

 

Våre bærekraftsmål

  • 7. Ren energi til alle
  • 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 13. Stoppe klimaendringene
  • 17. Samarbeid for å nå målene
Image

Bærekraft i alle ledd

 

- Bærekraft må aldri bare bli noe vi pynter oss med og i LOS tenker vi bærekraft i alle ledd, sier Andrea Amundsen som er bærekraftsansvarlig i LOS. 

Slik kan du bli mer energieffektiv

Sammen med våre samarbeidspartnere og kunder har vi en ambisjon om å bidra til et nullutslippsamfunn. Vi skal gjøre det enkelt for kundene våre å ta gode valg i en grønn energihverdag.

Dette gjør vi gjennom å utvikle produkter og tjenester som bidrar til energieffektivisering og redusert energiforbruk.