banner

Få alt i èn faktura - helt enkelt

Som LOS kunde får du strøm og nettleie på samme faktura. Strømstøtten er allerede trukket fra nettleiebeløpet når du mottar fakturaen din.

Du kan også være trygg på at vi aldri forskuddsfakturerer.

Ordningen gjelder for alle større nettområder. Se hvilke områder LOS har avtale med nedenfor.

Image

Nettområder LOS har avtale med:

 • Elvia avdeling Hamar (tidligere Eidsiva)
 • BKK Nett
 • Lnett (tidligere Lyse)
 • Lede
 • Tensio TN (NTE)
 • Tensio TS (Trønderenergi)
 • Elvia (Hafslund)
 • Glitre Nett avd Kongsberg 
 • Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett)

 

Image

Aldri betal på forskudd og unngå å legge ut for strømstøtten

 • Som LOS-kunde slipper du å forholde deg til to fakturaer og mottar en samlet faktura som inneholder både strøm og nettleie.

 • Vi fakturerer alltid strøm på etterskudd. Det vil si at fakturaen du mottar i oktober, for eksempel, gjelder for strømforbruket du hadde i september.

 • Strømstøtten fra regjeringen trekkes fra via nettleien, og med vår løsning slipper du å legge ut for strømstøtten, for deretter å få den tilbakebetalt fra nettselskapet ditt etter en viss tid.
  LOS ordner dette for deg og strømstøtten er allerede trukket fra beløpet når du mottar strømfakturaen din.

Velg mellom 3 gunstige spotprisavtaler

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Støtten gjelder ut 2023. 

Bli LOS-kunde i dag!

Finn den strømavtalen som passer best for deg

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal

Har du flere spørsmål om strøm og nettleie?