pixel code

Mer enn en million kroner til barn og unge på Agder

LOS-fondet deler årlig ut over en million kroner til barn og unge på Sørlandet. Vi ønsker å bidra til at små og store drømmer kan realiseres - og at unge kan få hjelp til å satse på drømmen. Vi har økt aldersgrensen til 20 år - og har også økt tildelingen med 150 000 kroner årlig for at lag og foreninger kan søke direkte om støtte til drakter/uniformer.

Hvem kan søke?
 

Barn og unge under 21 år som bor på Agder, samt lag og foreninger som jobber med barn og unge, kan søke støtte fra LOS-fondet. I 2021 øker vi aldersgrensen fra 18 til 20 år.

Har du en drøm, et talent du ønsker å videreutvikle eller et prosjekt for barn og unge - ønsker vi å høre fra deg!   

Nytt i 2021 er at det nå også kan søkes om støtte til drakt- og uniformer.  

Her kan du se kriteriene for LOS-fondet
  • Søknadsfrist

    15. mars

  • Søknadsfrist

    01. juni

  • Søknadsfrist

    15. november