Dagens strømpris

Skriv inn ditt postnummer for å se strømprisen der du bor. Dette er en snittpris for dagen inkludert mva. (eks. mva. for kunder i Nordland, Troms og Finnmark)

Historiske strømpriser finner du her.

Dette må du huske på:

  • Dagens strømpris er det samme som spotpris - og her ser du et snitt for dagen, inkludert mva. 

  • Offentlige avgifter og din strømleverandørs påslag (inkl. lovpålagte elsertifikater) kommer i tillegg til denne spotprisen.

  • Spotprisen endrer seg hver time ut fra tilbud og etterspørsel på strøm - og i LOS-appen kan du se strømprisen der du bor time for time. 

  • Spotprisen er den samme hos alle strømleverandører i Norge - og hentes fra den nordiske strømbørsen Nord Pool. 

  • Har du en spotprisavtale, følger strømprisen din spotprisen time for time.

  • På vår blogg Energilosen finner du markedskommentarer som forklarer mer om strømprisene

  • I LOS-appen ser du din strømpris time for time 

Ofte stilte spørsmål

Strømprisen styres av tilbud og etterspørsel. Når vi bruker mye strøm, øker etterspørselen av strøm. Da blir strømtilbudet mindre, og strømprisene øker. På samme måte går prisene ned når etterspørselen går ned. Derfor er strømprisen høyere om vinteren når vi bruker mye strøm, og lave på sommeren når vi bruker lite strøm. Været påvirker også strømprisene. Jo mer vann som er i magasinene til vannkraftverkene, jo billigere blir også strømmen din.

De ulike landsdelen i Norge bruker og produserer ulike mengde strøm, og derfor varierer også prisene. Norge er delt inn i fem prissoner, og prisene varierer noe fra sone til sone på grunn av disse forskjellene i tilbud og etterspørsel av strøm.

Spotpris betyr at du betaler den faktiske prisen på strømbørsen time for time. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. I tillegg kommer et påslag på strømprisen i øre per kilowattime og/eller kroner per måned. Strømregningen din varierer derfor med både forbruket ditt og prisene - time for  time.

Med vår mest populære strømavtale LOS spotpris får du alltid strøm til spotpris. Spotprisavtaler er anbefalt av Forbrukerrådet og bevist billigst over tid.