Historiske strømpriser

Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør.

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 175,79 62,56 30,51 68,24 39,12 35,23 36,42
Februar 150,67 68,13 15,79 56,44 46,30 35,27 22,92
Mars 233,80 52,66 11,26 51,07 53,15 35,13 25,24
April 217,49 56,52 6,66 49,73 46,75 34,34 25,54
Mai 206,21 60,72 9,94 48,24 39,46 32,95 26,28
Juni 187,74 58,64 1,95 36,65 52,86 27,90 28,11
Juli 208,63 72,06 1,88 42,23 62,34 30,80 27,42
August 430,36 93,54 4,86 43,25 61,85 31,22 25,15
September 448,36 135,46 12,75 37,08 55,94 35,18 27,30
Oktober 120,14 17,94 46,42 49,51 32,43 36,97
November 132,91 6,24 53,45 57,77 37,62 45,11
Desember 221,41 26,77 47,70 63,50 38,25 37,23

Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 175,79 62,39 30,51 67,94 38,93 34,07 31,04
Februar 150,67 60,99 15,64 56,35 46,21 35,10 22,92
Mars 233,80 52,65 11,22 51,05 50,20 35,07 25,24
April 217,36 55,48 6,66 49,78 46,43 33,82 25,54
Mai 206,65 60,79 9,91 48,24 39,46 32,90 26,28
Juni 233,34 68,60 1,95 36,82 52,86 27,91 28,11
Juli 328,47 74,53 1,88 42,23 61,17 30,80 27,42
August 543,11 93,57 5,13 43,25 60,92 31,09 25,15
September 448,36 135,46 12,75 37,30 55,93 35,10 26,81
Oktober 121,67 17,94 46,37 49,50 31,87 34,65
November 132,92 6,24 53,38 57,76 37,56 41,68
Desember 221,35 26,77 47,56 63,47 38,25 34,79

Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 32,98 56,87 29,12 64,12 38,97 33,97 33,98
Februar 22,59 55,10 17,43 55,17 47,54 36,32 23,23
Mars 21,60 31,75 12,53 49,97 53,80 35,38 25,48
April 56,34 34,70 6,61 49,70 47,12 34,24 26,11
Mai 19,70 46,11 12,00 47,15 40,65 34,73 27,37
Juni 14,80 44,60 4,22 31,66 53,57 29,39 35,88
Juli 2,38 59,26 3,40 41,57 62,02 29,42 34,50
August 23,61 74,49 8,49 45,63 61,80 32,25 34,52
September 94,12 67,39 13,38 41,38 58,77 38,54 32,56
Oktober 30,88 16,36 46,25 50,88 33,64 40,76
November 52,15 7,04 52,22 56,97 38,39 47,85
Desember 75,96 18,88 44,69 62,70 37,11 36,44

Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 26,22 37,69 23,26 50,10 30,00 23,43 26,78
Februar 16,17 42,52 13,91 44,13 36,14 24,69 18,06
Mars 15,10 25,21 10,02 39,98 43,00 22,10 19,75
April 17,85 26,88 5,39 39,70 38,09 22,34 19,45
Mai 11,25 32,83 9,77 37,81 34,10 24,14 20,82
Juni 8,56 21,25 3,38 25,38 42,82 22,01 23,14
Juli 1,92 22,85 2,93 33,12 48,18 18,47 24,21
August 2,82 44,66 6,03 36,10 48,25 19,34 24,09
September 36,43 51,26 7,42 33,05 46,34 25,87 22,97
Oktober 21,95 10,40 36,62 41,74 26,55 25,30
November 41,70 5,59 41,40 45,04 30,60 29,02
Desember 60,68 14,06 35,71 49,64 29,06 25,23

Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 171,41 62,49 30,50 67,89 38,96 33,66 31,09
Februar 150,30 68,01 15,79 56,38 46,23 34,83 22,87
Mars 233,81 52,66 11,26 51,07 50,78 35,07 25,23
April 217,97 55,49 6,66 49,78 46,79 34,35 25,55
Mai 206,27 60,96 9,94 48,24 39,43 32,87 26,28
Juni 187,65 58,61 1,95 36,65 52,78 27,73 27,89
Juli 208,63 72,06 1,88 42,23 61,13 30,76 26,02
August 426,97 93,63 4,52 43,25 60,89 31,05 24,27
September 448,36 135,46 12,63 37,08 55,79 35,10 24,36
Oktober 119,93 17,23 46,42 47,10 32,43 34,76
November 133,08 6,26 53,57 56,77 37,54 42,92
Desember 220,86 26,10 47,72 63,32 38,25 34,96