pixel code

Historiske strømpriser

Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør.

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 62,56 30,51 68,24 39,12 35,23 36,42 32,16
Februar 68,13 15,79 56,44 46,30 35,27 22,92 30,77
Mars 52,66 11,26 51,07 53,15 35,13 25,24 26,78
April 56,52 6,66 49,73 46,75 34,34 25,54 26,49
Mai 60,72 9,94 48,24 39,46 32,95 26,28 22,67
Juni 58,64 1,95 36,65 52,86 27,90 28,11 14,84
Juli 72,06 1,88 42,23 62,34 30,80 27,42 9,99
August 93,54 4,86 43,25 61,85 31,22 25,15 12,66
September 135,46 12,75 37,08 55,94 35,18 27,30 15,05
Oktober 120,14 17,94 46,42 49,51 32,43 36,97 24,86
November 6,24 53,45 57,77 37,62 45,11 28,81
Desember 26,77 47,70 63,50 38,25 37,23 21,00

Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 62,39 30,51 67,94 38,93 34,07 31,04 31,94
Februar 60,99 15,64 56,35 46,21 35,10 22,92 30,77
Mars 52,65 11,22 51,05 50,20 35,07 25,24 26,78
April 55,48 6,66 49,78 46,43 33,82 25,54 26,41
Mai 60,79 9,91 48,24 39,46 32,90 26,28 22,67
Juni 68,60 1,95 36,82 52,86 27,91 28,11 14,84
Juli 74,53 1,88 42,23 61,17 30,80 27,42 10,01
August 93,57 5,13 43,25 60,92 31,09 25,15 13,19
September 135,46 12,75 37,30 55,93 35,10 26,81 15,05
Oktober 121,67 17,94 46,37 49,50 31,87 34,65 24,86
November 6,24 53,38 57,76 37,56 41,68 28,40
Desember 26,77 47,56 63,47 38,25 34,79 20,74

Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 56,87 29,12 64,12 38,97 33,97 33,98 34,04
Februar 55,10 17,43 55,17 47,54 36,32 23,23 30,60
Mars 31,75 12,53 49,97 53,80 35,38 25,48 27,35
April 34,70 6,61 49,70 47,12 34,24 26,11 27,39
Mai 46,11 12,00 47,15 40,65 34,73 27,37 24,90
Juni 44,60 4,22 31,66 53,57 29,39 35,88 16,04
Juli 59,26 3,40 41,57 62,02 29,42 34,50 10,12
August 74,49 8,49 45,63 61,80 32,25 34,52 15,79
September 67,39 13,38 41,38 58,77 38,54 32,56 23,63
Oktober 30,88 16,36 46,25 50,88 33,64 40,76 25,81
November 7,04 52,22 56,97 38,39 47,85 27,65
Desember 18,88 44,69 62,70 37,11 36,44 22,04

Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 37,69 23,26 50,10 30,00 23,43 26,78 27,23
Februar 42,52 13,91 44,13 36,14 24,69 18,06 24,48
Mars 25,21 10,02 39,98 43,00 22,10 19,75 21,87
April 26,88 5,39 39,70 38,09 22,34 19,45 21,64
Mai 32,83 9,77 37,81 34,10 24,14 20,82 19,10
Juni 21,25 3,38 25,38 42,82 22,01 23,14 11,68
Juli 22,85 2,93 33,12 48,18 18,47 24,21 7,84
August 44,66 6,03 36,10 48,25 19,34 24,09 10,78
September 51,26 7,42 33,05 46,34 25,87 22,97 18,34
Oktober 21,95 10,40 36,62 41,74 26,55 25,30 18,87
November 5,59 41,40 45,04 30,60 29,02 20,96
Desember 14,06 35,71 49,64 29,06 25,23 16,36

Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 62,49 30,50 67,89 38,96 33,66 31,09 31,98
Februar 68,01 15,79 56,38 46,23 34,83 22,87 30,77
Mars 52,66 11,26 51,07 50,78 35,07 25,23 26,66
April 55,49 6,66 49,78 46,79 34,35 25,55 26,41
Mai 60,96 9,94 48,24 39,43 32,87 26,28 22,67
Juni 58,61 1,95 36,65 52,78 27,73 27,89 14,84
Juli 72,06 1,88 42,23 61,13 30,76 26,02 9,99
August 93,63 4,52 43,25 60,89 31,05 24,27 12,30
September 135,46 12,63 37,08 55,79 35,10 24,36 15,05
Oktober 119,93 17,23 46,42 47,10 32,43 34,76 24,86
November 6,26 53,57 56,77 37,54 42,92 28,40
Desember 26,10 47,72 63,32 38,25 34,96 20,80