Historiske strømpriser

Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør.

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 158,23 175,79 62,56 30,51 68,24 39,12 35,23 36,42
Februar 150,67 68,13 15,79 56,44 46,30 35,27 22,92
Mars 233,80 52,66 11,26 51,07 53,15 35,13 25,24
April 217,49 56,52 6,66 49,73 46,75 34,34 25,54
Mai 206,21 60,72 9,94 48,24 39,46 32,95 26,28
Juni 187,74 58,64 1,95 36,65 52,86 27,90 28,11
Juli 208,63 72,06 1,88 42,23 62,34 30,80 27,42
August 430,36 93,54 4,86 43,25 61,85 31,22 25,15
September 448,36 135,46 12,75 37,08 55,94 35,18 27,30
Oktober 161,81 120,14 17,94 46,42 49,51 32,43 36,97
November 140,72 132,91 6,24 53,45 57,77 37,62 45,11
Desember 335,85 221,41 26,77 47,70 63,50 38,25 37,23

Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 158,23 175,79 62,39 30,51 67,94 38,93 34,07 31,04
Februar 150,67 60,99 15,64 56,35 46,21 35,10 22,92
Mars 233,80 52,65 11,22 51,05 50,20 35,07 25,24
April 217,36 55,48 6,66 49,78 46,43 33,82 25,54
Mai 206,65 60,79 9,91 48,24 39,46 32,90 26,28
Juni 233,34 68,60 1,95 36,82 52,86 27,91 28,11
Juli 328,47 74,53 1,88 42,23 61,17 30,80 27,42
August 543,11 93,57 5,13 43,25 60,92 31,09 25,15
September 448,36 135,46 12,75 37,30 55,93 35,10 26,81
Oktober 165,27 121,67 17,94 46,37 49,50 31,87 34,65
November 141,00 132,92 6,24 53,38 57,76 37,56 41,68
Desember 335,84 221,35 26,77 47,56 63,47 38,25 34,79

Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 87,01 32,98 56,87 29,12 64,12 38,97 33,97 33,98
Februar 22,59 55,10 17,43 55,17 47,54 36,32 23,23
Mars 21,60 31,75 12,53 49,97 53,80 35,38 25,48
April 56,34 34,70 6,61 49,70 47,12 34,24 26,11
Mai 19,70 46,11 12,00 47,15 40,65 34,73 27,37
Juni 14,80 44,60 4,22 31,66 53,57 29,39 35,88
Juli 2,38 59,26 3,40 41,57 62,02 29,42 34,50
August 23,61 74,49 8,49 45,63 61,80 32,25 34,52
September 94,12 67,39 13,38 41,38 58,77 38,54 32,56
Oktober 44,97 30,88 16,36 46,25 50,88 33,64 40,76
November 79,72 52,15 7,04 52,22 56,97 38,39 47,85
Desember 226,91 75,96 18,88 44,69 62,70 37,11 36,44

Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 46,38 26,22 37,69 23,26 50,10 30,00 23,43 26,78
Februar 16,17 42,52 13,91 44,13 36,14 24,69 18,06
Mars 15,10 25,21 10,02 39,98 43,00 22,10 19,75
April 17,85 26,88 5,39 39,70 38,09 22,34 19,45
Mai 11,25 32,83 9,77 37,81 34,10 24,14 20,82
Juni 8,56 21,25 3,38 25,38 42,82 22,01 23,14
Juli 1,92 22,85 2,93 33,12 48,18 18,47 24,21
August 2,82 44,66 6,03 36,10 48,25 19,34 24,09
September 36,43 51,26 7,42 33,05 46,34 25,87 22,97
Oktober 20,55 21,95 10,40 36,62 41,74 26,55 25,30
November 44,28 41,70 5,59 41,40 45,04 30,60 29,02
Desember 98,54 60,68 14,06 35,71 49,64 29,06 25,23

Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 160,95 171,41 62,49 30,50 67,89 38,96 33,66 31,09
Februar 150,30 68,01 15,79 56,38 46,23 34,83 22,87
Mars 233,81 52,66 11,26 51,07 50,78 35,07 25,23
April 217,97 55,49 6,66 49,78 46,79 34,35 25,55
Mai 206,27 60,96 9,94 48,24 39,43 32,87 26,28
Juni 187,65 58,61 1,95 36,65 52,78 27,73 27,89
Juli 208,63 72,06 1,88 42,23 61,13 30,76 26,02
August 426,97 93,63 4,52 43,25 60,89 31,05 24,27
September 448,36 135,46 12,63 37,08 55,79 35,10 24,36
Oktober 164,86 119,93 17,23 46,42 47,10 32,43 34,76
November 140,72 133,08 6,26 53,57 56,77 37,54 42,92
Desember 336,91 220,86 26,10 47,72 63,32 38,25 34,96

Kilde: www.nordpoolspot.com