pixel code

Historiske strømpriser

Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør.

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 175,79 62,56 30,51 68,24 39,12 35,23 36,42
Februar 150,67 68,13 15,79 56,44 46,30 35,27 22,92
Mars 233,80 52,66 11,26 51,07 53,15 35,13 25,24
April 217,49 56,52 6,66 49,73 46,75 34,34 25,54
Mai 60,72 9,94 48,24 39,46 32,95 26,28
Juni 58,64 1,95 36,65 52,86 27,90 28,11
Juli 72,06 1,88 42,23 62,34 30,80 27,42
August 93,54 4,86 43,25 61,85 31,22 25,15
September 135,46 12,75 37,08 55,94 35,18 27,30
Oktober 120,14 17,94 46,42 49,51 32,43 36,97
November 132,91 6,24 53,45 57,77 37,62 45,11
Desember 221,41 26,77 47,70 63,50 38,25 37,23

Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 175,79 62,39 30,51 67,94 38,93 34,07 31,04
Februar 150,67 60,99 15,64 56,35 46,21 35,10 22,92
Mars 233,80 52,65 11,22 51,05 50,20 35,07 25,24
April 217,36 55,48 6,66 49,78 46,43 33,82 25,54
Mai 60,79 9,91 48,24 39,46 32,90 26,28
Juni 68,60 1,95 36,82 52,86 27,91 28,11
Juli 74,53 1,88 42,23 61,17 30,80 27,42
August 93,57 5,13 43,25 60,92 31,09 25,15
September 135,46 12,75 37,30 55,93 35,10 26,81
Oktober 121,67 17,94 46,37 49,50 31,87 34,65
November 132,92 6,24 53,38 57,76 37,56 41,68
Desember 221,35 26,77 47,56 63,47 38,25 34,79

Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 32,98 56,87 29,12 64,12 38,97 33,97 33,98
Februar 22,59 55,10 17,43 55,17 47,54 36,32 23,23
Mars 21,60 31,75 12,53 49,97 53,80 35,38 25,48
April 56,34 34,70 6,61 49,70 47,12 34,24 26,11
Mai 46,11 12,00 47,15 40,65 34,73 27,37
Juni 44,60 4,22 31,66 53,57 29,39 35,88
Juli 59,26 3,40 41,57 62,02 29,42 34,50
August 74,49 8,49 45,63 61,80 32,25 34,52
September 67,39 13,38 41,38 58,77 38,54 32,56
Oktober 30,88 16,36 46,25 50,88 33,64 40,76
November 52,15 7,04 52,22 56,97 38,39 47,85
Desember 75,96 18,88 44,69 62,70 37,11 36,44

Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 26,22 37,69 23,26 50,10 30,00 23,43 26,78
Februar 16,17 42,52 13,91 44,13 36,14 24,69 18,06
Mars 15,10 25,21 10,02 39,98 43,00 22,10 19,75
April 17,85 26,88 5,39 39,70 38,09 22,34 19,45
Mai 32,83 9,77 37,81 34,10 24,14 20,82
Juni 21,25 3,38 25,38 42,82 22,01 23,14
Juli 22,85 2,93 33,12 48,18 18,47 24,21
August 44,66 6,03 36,10 48,25 19,34 24,09
September 51,26 7,42 33,05 46,34 25,87 22,97
Oktober 21,95 10,40 36,62 41,74 26,55 25,30
November 41,70 5,59 41,40 45,04 30,60 29,02
Desember 60,68 14,06 35,71 49,64 29,06 25,23

Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 171,41 62,49 30,50 67,89 38,96 33,66 31,09
Februar 150,30 68,01 15,79 56,38 46,23 34,83 22,87
Mars 233,81 52,66 11,26 51,07 50,78 35,07 25,23
April 217,97 55,49 6,66 49,78 46,79 34,35 25,55
Mai 60,96 9,94 48,24 39,43 32,87 26,28
Juni 58,61 1,95 36,65 52,78 27,73 27,89
Juli 72,06 1,88 42,23 61,13 30,76 26,02
August 93,63 4,52 43,25 60,89 31,05 24,27
September 135,46 12,63 37,08 55,79 35,10 24,36
Oktober 119,93 17,23 46,42 47,10 32,43 34,76
November 133,08 6,26 53,57 56,77 37,54 42,92
Desember 220,86 26,10 47,72 63,32 38,25 34,96