Historiske strømpriser

Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør.

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 30,51 68,24 39,12 35,23 36,42 32,16
Februar 15,79 56,44 46,30 35,27 22,92 30,77
Mars 11,26 51,07 53,15 35,13 25,24 26,78
April 6,66 49,73 46,75 34,34 25,54 26,49
Mai 9,94 48,24 39,46 32,95 26,28 22,67
Juni 1,95 36,65 52,86 27,90 28,11 14,84
Juli 1,88 42,23 62,34 30,80 27,42 9,99
August 43,25 61,85 31,22 25,15 12,66
September 37,08 55,94 35,18 27,30 15,05
Oktober 46,42 49,51 32,43 36,97 24,86
November 53,45 57,77 37,62 45,11 28,81
Desember 47,70 63,50 38,25 37,23 21,00

Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 30,51 67,94 38,93 34,07 31,04 31,94
Februar 15,64 56,35 46,21 35,10 22,92 30,77
Mars 11,22 51,05 50,20 35,07 25,24 26,78
April 6,66 49,78 46,43 33,82 25,54 26,41
Mai 9,91 48,24 39,46 32,90 26,28 22,67
Juni 1,95 36,82 52,86 27,91 28,11 14,84
Juli 1,88 42,23 61,17 30,80 27,42 10,01
August 43,25 60,92 31,09 25,15 13,19
September 37,30 55,93 35,10 26,81 15,05
Oktober 46,37 49,50 31,87 34,65 24,86
November 53,38 57,76 37,56 41,68 28,40
Desember 47,56 63,47 38,25 34,79 20,74

Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 29,12 64,12 38,97 33,97 33,98 34,04
Februar 17,43 55,17 47,54 36,32 23,23 30,60
Mars 12,53 49,97 53,80 35,38 25,48 27,35
April 6,61 49,70 47,12 34,24 26,11 27,39
Mai 12,00 47,15 40,65 34,73 27,37 24,90
Juni 4,22 31,66 53,57 29,39 35,88 16,04
Juli 3,40 41,57 62,02 29,42 34,50 10,12
August 45,63 61,80 32,25 34,52 15,79
September 41,38 58,77 38,54 32,56 23,63
Oktober 46,25 50,88 33,64 40,76 25,81
November 52,22 56,97 38,39 47,85 27,65
Desember 44,69 62,70 37,11 36,44 22,04

Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 23,26 50,10 30,00 23,43 26,78 27,23
Februar 13,91 44,13 36,14 24,69 18,06 24,48
Mars 10,02 39,98 43,00 22,10 19,75 21,87
April 5,39 39,70 38,09 22,34 19,45 21,64
Mai 9,77 37,81 34,10 24,14 20,82 19,10
Juni 3,38 25,38 42,82 22,01 23,14 11,68
Juli 2,93 33,12 48,18 18,47 24,21 7,84
August 36,10 48,25 19,34 24,09 10,78
September 33,05 46,34 25,87 22,97 18,34
Oktober 36,62 41,74 26,55 25,30 18,87
November 41,40 45,04 30,60 29,02 20,96
Desember 35,71 49,64 29,06 25,23 16,36

Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Januar 30,50 67,89 38,96 33,66 31,09 31,98
Februar 15,79 56,38 46,23 34,83 22,87 30,77
Mars 11,26 51,07 50,78 35,07 25,23 26,66
April 6,66 49,78 46,79 34,35 25,55 26,41
Mai 9,94 48,24 39,43 32,87 26,28 22,67
Juni 1,95 36,65 52,78 27,73 27,89 14,84
Juli 1,88 42,23 61,13 30,76 26,02 9,99
August 43,25 60,89 31,05 24,27 12,30
September 37,08 55,79 35,10 24,36 15,05
Oktober 46,42 47,10 32,43 34,76 24,86
November 53,57 56,77 37,54 42,92 28,40
Desember 47,72 63,32 38,25 34,96 20,80