Informasjon til deg som har Coop strømavtale

Som de fleste kjenner til så dekker regjeringens strømstøtteordning 90 prosent av strømkostnaden over 70 øre/kWh. Ordningen er vedtatt t.o.m mars 2023, og er forventet å bli forlenget.

Fra 1.oktober gjør vi en liten endring i strømavtalen din gjennom Coop. Men ingen grunn til bekymring - du har fremdeles en av de aller beste avtalene på markedet.

Som Coop-medlem skal du selvfølgelig fremdeles få tilbakebetalt 2 % medlemsbonus på strømmen du betaler for, men fra 1.oktober vil Coop-bonusen ikke lenger gjelde for den delen av strømforbruket ditt som dekkes av regjeringens strømstøtteordning.

Her kan du lese de nye avtalevilkårene