Hva skjer dersom alle får elbil?

Regjeringen har som målsetning at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. I 2030 regner man med at det finnes to millioner elbiler i Norge. Hvilke konsekvenser kan dette få?

image

Er det nok strøm til alle elbilene som kommer? Det korte svaret er ja. I Norge regner vi med et stort kraftoverskudd de neste 20 årene. Det betyr at det er nok strøm tilgjengelig. Men selv om produksjonen av strøm er stor, kan det dukke opp andre utfordringer. De ligger i strømnettet i Norge.

Store investeringer
I Norge har vi et strømnett som er dimensjonert slik at alle kan bruke så mye strøm de ønsker. Slik ønsker vi fortsatt å ha det. Men når alle bruker strøm samtidig, får vi det vi kaller en effekttopp. Det koster store summer å bygge ut strømnettet for å takle noen få slike topper i året. Effekttoppene er også grunnen til at NVE – Norges Vassdrags- og Energidirektorat - planlegger investeringer på 140 milliarder kroner i strømnettet de neste ti årene.

Økt strømforbruk i Norge
Det er forventet at bruken av elektrisitet i Norge vil øke frem mot 2030. Økt folketall er en viktig faktor her, men det er også forventet en kraftig økning i antall elbiler og andre elektriske transportmidler som busser, lastebiler og ferger. Dersom alle lader elbilene på samme tidspunkt, kan det skape effekttopper i strømnettet lokalt.

For nettselskapene rundt om i Norge vil det derfor være behov for å styrke strømnettet, samtidig som vi bruker strømmen smartere. Smartere bruk av strøm handler om å flytte bruken av strøm til tider på døgnet der belastningen i strømnettet er mindre. Det er kanskje ikke nødvendig at elbilen lades de to timene på ettermiddagen som belastningen i strømnettet allerede er stor, når det viktigste er at den er klar til bruk neste dag.

Teknologi er løsningen
Ny teknologi og bruk av smart lading vil være viktige bidrag til å løse utfordringene med kapasiteten og effekttoppene i strømnettet. Intelligente løsninger, hvor batteriet til elbilen lades når strømkostnadene er lavest finnes allerede for hjemmeladere til eneboliger. I tillegg er batteripakker for hjemmebruk i stadig utvikling.

Da kan man lade opp disse når kapasiteten i strømnettet er god og strømmen er billig. Nye løsninger for smarthus, der strømforbruket kontinuerlig overvåkes og kan styres, er i kontinuerlig utvikling og blir stadig bedre. Endring må til for å løse utfordringene, og vi kommer langt med å endre litt vaner.

Les også:

Nyttige råd til deg som vurderer elbil

Smarte tips for deg som kjører elbil