– Bærekraft må aldri bare bli noe vi pynter oss med

Nå drilles alle ansatte i LOS på en av de viktigste oppgavene våre fremover – å tenke bærekraft i hvert eneste ledd.

image

– Hver gang vi inngår en ny avtale eller utvikler et produkt, skal vi spørre oss selv: I hvilken grad støtter dette opp under de bærekraftsmålene vi har satt oss, og forpliktet oss til? I det svaret ligger retningen vår fremover. Og så ned på detaljnivå må det være, for at bærekraft skal gjennomsyre arbeidet vårt og ikke bare bli et fint ord vi pynter oss med.

Det sier Andrea Amundsen, senior forretningsutvikler og bærekraftansvarlig i LOS. Hun går på jobb hver dag for å sørge for at alt vi gjør i organisasjonen fører oss mot det ambisiøse, overordnede målet om å bidra til et nullutslippssamfunn.

Levedyktighet

– Når vi snakker om bærekraft, går tankene fort til klima og miljø. Og det er en veldig viktig del av hva begrepet innebærer. Bærekraftig utvikling handler jo om å imøtekomme dagens behov på en måte som ikke ødelegger for at nye generasjoner skal få dekket sine. Å ta vare på planeten vår er selvfølgelig helt avgjørende i denne sammenheng. Det samme er de sosiale forholdene vi lever under, og å sørge for økonomisk levedyktighet, sier Amundsen.

– For oss som organisasjon dreier det seg til syvende og sist om å være konkurransedyktig, og å sikre LOS sin posisjon også i tiden som kommer. Da sier det seg jo selv at dette er noe vi tar på største alvor, sier hun.

Våre bærekraftsmål

– Vi har jobbet lenge med bærekraft. Allerede i 2009 ble vi miljøsertifisert som Miljøfyrtårn, og både på konsernnivå og i LOS har vi nylig revidert bærekraftsmålene. For at bærekraft ikke bare skal bli et ord vi pynter oss med, har vi i LOS valgt noen av FNs bærekraftmål, som vi innlemmer i hele organisasjonen og alt vi foretar oss på jobb. Nå står vi midt i arbeidet med å strukturere og få disse målene inn både i strategi og forretningsplaner. På samme måte som lønnsomhet er et kriterium vi styrer etter, skal bærekraft være det. I alle beslutninger vi tar. Derfor blir alle målene brutt ned i delmål, som igjen konkretiseres i nøkkeltall vi kan måle oss på, forklarer Amundsen.

Ren energi

Bærekraftmål nummer sju, som heter «ren energi til alle», var et naturlig sted å begynne. Målet går rett på det som kanskje er mest synlig for forbrukerne, og enklest å få øye på utenfra. For LOS handler det i stor grad om å lage løsninger som hjelper kundene våre til å bruke strømmen smartere.

– Når vi lanserer nye produkter, som den nye sanntidsbrikken fra OSS, smartlader til elbil og solpanel, er dette veldig konkrete tiltak som sier mye om hvor vi har fokuset fremover, mener Amundsen.

Fot- og håndavtrykk

Mål nummer 13 er ambisiøst, og handler om å stoppe klimaendringene.

– Her ønsker vi sammen med Agder Energi å ta kontroll over CO2-avtrykket vårt og jobbe for lavere utslipp, som mange land også har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen. Dette gjennomsyrer alt vi utvikler av produkter og tjenester i LOS, og dermed måten vi setter kunden i stand til å være bevisst på eget forbruk. Dette bærekraftmålet legger også føringer for egne rutiner og reiser i jobben, og for hvilket avtrykk teknologien vi bruker kan ha. Frem mot sommeren utarbeider vi nye mål for eget fotavtrykk i LOS, sier Amundsen.

Samtidig tar vi i bruk et nyere begrep, håndavtrykket vårt, som sier noe om hvilken positiv påvirkning vi har på samfunnet rundt oss.

– Dette er kjempespennende, og her vet vi at vi har et stort potensial til å bety noe for hva andre foretar seg. Men først vil vi være helt sikre på at vi har orden i eget hus, og derfor har vi tatt dette kompetanseløftet for våre ansatte. Med det grundige arbeidet som nå gjøres internt, kan vi med god samvittighet stille krav til alle våre samarbeidspartnere og leverandører. Og der er vi egentlig over på det siste målet, nummer 17 – samarbeid for å nå målene, forklarer Amundsen.

Meningsfulle mål

– Den grønne tråden er nemlig noe av det mest givende ved å jobbe med bærekraft. Å vite at når vi utvikler et produkt, påvirker vi et mål som igjen får oss nærmere idealet om et nullutslippssamfunn. Selv opplever jeg det veldig meningsfullt å kunne si at ved å kjøpe tjenester hos oss, sparer du miljøet for så og så mye. Da gjør vi noe mer enn bare å selge strøm, sier hun.

– Målsetningen vår er jo å både bevege oss selv, samarbeidspartnere og kunder i retning av å kunne bidra til et nullutslippssamfunn. Det er et heftig utsagn, men det er jo det vi vil. Og vi gjør det allerede i dag, ved å grønndulte,  fortelle kundene om hvordan de bruker strømmen smartere og gjennom å påvirke dem vi har sponsoravtaler med. Selvfølgelig i tillegg til alt som skjer innen produkt- og tjenesteutviklingen vår, legger Amundsen til.

Stort ansvar

Hun understreker viktigheten av å være klar over hvilken påvirkningskraft man har, og å være seg ansvaret bevisst.

– Tar vi en titt på verdensbildet, er det helt tydelig hvor viktig det vi foretar oss hjemme er ute i resten av Europa, og hvor viktig det som skjer utenfor våre landegrenser er for oss. Nå må vi, som lever på den grønne gren og faktisk sitter på en del av løsningen, ikke lene oss på at vi er i den riktige bransjen, men utnytte de mulighetene som ligger der til å kunne bidra, sier Amundsen.