Hva er fornybar energi?

Opprinnelsesgarantert strøm reduserer CO2-avtrykket ditt med hele 10 tonn i året om du bor i en enebolig. Bor du i leilighet er reduksjonen 5 tonn i året.

image

Fornybar energi er et tillegg du har på din strømavtale, som gir deg et garantibevis på at det produseres like mye fornybar energi som du selv forbruke.

Garantiene er del av en felles europeisk ordning som skal bidra til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi. 

Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse energiformene går aldri tomme, de forurenser ikke og er derfor mye mer miljøvennlig enn ikke-fornybar energi.

Opprinnelsesgarantiene som omsettes i Norge kommer for det meste fra norske vannkraftverk. Garantien er attraktive nedover i Europa, og de norske kraftprodusentene selger en rekke av disse garantiene til miljøbevisste bedrifter og organisasjoner som tar miljøansvar for sitt energiforbruk og som vil redusere sitt CO2-utslipp.

Også norske forbrukere blir stadig mer miljøbevisste og ønsker denne grønne strømmen. Uten opprinnelsesgarantert strøm har strømmen i Norge et CO2-avtrykk på 509 g CO2/KWh. (NVE)

Ikke-fornybar energi defineres som kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser miljøet. Bruk av kull, olje og gass fører til økt global oppvarming.

Få strøm fra vannkraft på Agder

Ved å velge strømavtalen LOS fornybar får du en rimelig spotprisavtale - samtidig som du tar miljøansvar for strømmen din og reduserer ditt CO2-avtrykk.