Få støtte til energitiltak på hytta

Har du fritidsbolig og ønsker å redusere strømregningen? Nå er det mulig å få støtte til energitiltak også på hytta.

image

Rundt 75 prosent av de 465 000 fritidsboligene i Norge er knyttet til strømnettet. Stadig flere stiller tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. Det kan skape utfordringer for det lokale strømnettet i hytteområder som ikke er dimensjonert for dette.

Dersom flere hytteeiere gjennomfører energitiltak som avlaster strømnettet, kan dette bidra til å redusere belastningen. Derfor gir Enova nå støtte til energitiltak også på hytta.

Solceller, varmestyringssystem, oppgradering av bygningskroppen og vannbårne varmepumper er blant de 16 energitiltakene eierne av fritidsboliger nå kan få penger tilbake for. Enova er spesielt opptatt av å stimulere til effektutjevnende tiltak.

Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den totale energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Fredag ettermiddag er et slikt tidspunkt. Da kommer mange på hytta, og den skal varmes raskt opp. I tillegg skal det kanskje lages middag på induksjonskomfyren, og el-bilen skal på lading etter kjøreturen. Om det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, kan strømbrudd bli en konsekvens.

Det er flere gode argumenter for at du bør tenke på hvilke energitiltak du bør gjøre på hytta. Vurder større grep hvis du allikevel skal rehabilitere eller pusse opp hytta. Orienterer du deg om de ulike alternativene tidlig i prosessen, vil du redusere energiutgiftene betydelig. Er dette for ambisiøst akkurat nå, kan du gjøre flere små energitiltak som er bra for miljøet. Dette vil merkes både på strømregninga og inneklimaet.

Vurderer du solcelleanlegg på hyttetaket? LOS tilbyr solcelleanlegg i samarbeid med Otovo.

Her kan du sjekke om ditt hyttetak er egnet for solcelleanlegg.

Enova-støtten utvidet til hytter.