God energi i en grønn energihverdag

Som en av landets største strømleverandører ønsker vi å gjøre det enkelt for deg å ta gode valg – både for klimaet og for lommeboka.

image
Margit Unander

- Vi er opptatt av å sette minst mulig fotavtrykk på miljøet i alt vi gjør. Vi ønsker å bevege oss selv, samarbeidspartnere og kundene i en grønnere retning. Steg én har vært å inkludere bærekraft i selskapsmålene og strategiene våre, forteller Margit Unander, som er administrerende direktør i LOS.

LOS er aktiv deltaker i Agder Energis Forum for bærekraft, som ser på hvordan FNs 17 bærekraftsmål (verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030) kan få betydning for hvordan vi i LOS skal jobbe. Vi har satt fokus på disse 4  bærekraftsmålene:

Nr. 7 - Ren energi til alle
Nr. 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Nr. 13 - Stoppe klimaendringene
Nr. 17 - Samarbeid for å nå målene 

Resertifiseres som Miljøfyrtårn
LOS har siden 2009 vært sertifisert som Miljøfyrtårn, og fornyer sertifikatet hvert tredje år for å beholde statusen. 

- Det er viktig for oss at vi som leverandør av ren og fornybar energi også har fokus på hva vi kan gjøre internt - og gjennom denne sertifiseringen øker vi bevissthet og fokus på lønnsomme miljø- og klimavennlige løsninger, forteller Unander. 

Gjennom sertifiseringen holder LOS energiforbruket så lavt som mulig, kjøper strøm med opprinnelsesgaranti til lokalene og setter opp klimaregnskap for virksomheten, hvor blant annet reiser og innkjøp reduseres til et minimum.

Grønne løsninger for kundene
- LOS søker å være en tydelig avsender av bærekraft som «positiv endring», og gjennom vår kommunikasjon, produkter og tjenester, grønndulter vi alt vi kan for å gjøre det enkelt for våre kunder å ta gode valg i den grønne energihverdagen, fortsetter Unander.

Derfor tilbys kunder som ønsker det garanti for at produksjon av 100 % fornybar energi fra vannkraft, og LOS kjøper alle opprinnelsesgarantier fra vannkraftproduksjon på Agder.

LOS har også løsninger for solstrøm, hjemmelading og smart lading, i tillegg til LOS-appen hvor kundene får god oversikt over sitt strømforbruk og utgifter. Innsikt som gjør det enklere for kundene å bruke strømmen smart og redusere sitt eget strømforbruk - og dermed også strømregningen.

Blant Norges mest bærekraftige bedrifter
LOS tok en sterk 12. plass da 149 bedrifter i 2020 for første gang ble rangert i Norsk Bærekraftbarometer.

Forskningsprosjektet ved Handelshøyskolen BI målte hvor bærekraftige norske bedrifter er, sett fra kundenes ståsted. Les mer om Norsk Bærekraftbarometer