Mange fordeler med varmepumpe

Stadig flere får øynene opp for varmepumper og hvilke fordeler den gir. I dag finnes det mer enn 500.000 varmepumper i norske boliger, og er med det blant det mest foretrukne alternative for miljøvennlig oppvarming. Det er både økonomisk gunstig og miljøvennlig.

image

Med en varmepumpe trenger man kun å betale for 25-50 % av energien til oppvarming, resten hentes fra naturen. Det betyr at varmepumpe gir lavere energiutgifter. Selv om det innebærer en investering å installere en varmepumpe vil du hver måned få en betydelig lavere strømregning. Etter noen år vil investeringen i varmepumpen være nedbetalt og du sitter igjen med ren netto besparelse. 

Et miljøvennlig alternativ


En varmepumpe henter varme fra omgivelsene og dette resulterer i lavere energibruk. Varmepumpen utnytter energien svært effektivt og er derfor et godt alternativ til andre oppvarmingsløsninger. De som har varmepumpe bidrar til å redusere energiforbruket og dermed utslipp av skadelige klimagasser.

Les også: Ta et aktivt miljøansvar

Bedre inneklima


En varmepumpe kan bidra til bedre inneklima på ulike måter. Oppvarming med vannbåren varme er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund og mange eksperter på området anbefaler varmepumpe som den løsningen som gir best innemiljø. Med varmepumpe tilkoblet vannbåren varme får man både godt innemiljø og lave oppvarmingskostnader.

Enkel og effektiv oppvarming


Varmepumper trenger ingen lagring eller transport av brensel. Varmepumper får tilført noe energi i form av strøm, og henter resten av energien i form av lagret solenergi i omgivelsene. Dette gjør at boligeieren har et oppvarmingssystem som trenger minimalt med ettersyn og lite vedlikehold hvis varmepumpen er montert riktig.

Se også: Lag din egen miljøvennlige solstrøm