Nå vil vi bli enda grønnere

- Som kunde i LOS vil du merke at vi framover beveger oss i en grønnere retning. Vi tar bærekraft på alvor - og har i 2020 jobbet med å integrere nye klima- og miljøaspekter i alle våre strategier.

image
Margit Unander, administrerende direktør i LOS

Det forteller Margit Unander, administrerende direktør i LOS.

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle kan bidra - og vi i LOS har spesielt fokus på disse bærekraftsmålene:

  • Nr. 7 - Ren energi til alle
  • Nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Nr. 13 - Stoppe klimaendringene


Vi har i flere år aktivt redusert vårt miljøavtrykk gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn - og vi er også en 100 % klimanøytral bedrift. For å minimere eget fotavtrykk, har vi blant annet gjennomført en rekke tiltak innen energisparing og avfallshåndtering, redusert antall forretningsreiser, brukt elbil til reiser lokalt og endret vår policy på innkjøp av profilartikler.

Vi ønsker også å bevege oss i en grønnere retning sammen med kundene våre, gjennom å tilby gode løsninger for de som ønsker å ta miljøansvar. Allerede har vi solstrøm, for de som kan og vil produsere sin egen strøm gjennom å utnytte energien fra sola. Tidligere i år lanserte vi en effektiv laderobot for hjemmelading av elbil. I takt med nye kundebehov i den grønne energihverdagen, vil vi utvikle enda flere tjenester og produkter som gir kundene muligheter til å enkelt ta gode og bærekraftige valg.

Den 100 % fornybare vannkraften et viktig bidrag i det grønne skiftet. Vi jobber sammen med vår eier, Agder Energi, for å påvirke politikere til å gi vannkraften bedre vilkår, slik at eksisterende vannkraftverk kan utnyttes bedre - og sikre oss nok energi inn i den helelektriske framtiden. Kunder kan også selv støtte vannkraftproduksjon gjennom å legge opprinnelsesgaranti til sin strømavtale. Da sikrer du at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som du selv forbruker. I LOS kjøper vi alle opprinnelsesgarantier fra vannkraftproduksjonen på Agder.

Så takk for at du blir med oss på veien til å bli enda grønnere - vi lover å gi deg god energi, helt enkelt!

Hilsen Margit Unander,
administrerende direktør i LOS