Ta et aktivt miljøansvar

Ønsker du å ta et aktivt miljøansvar? Avtalen om opprinnelsesgaranti er et supplement til din ordinære strømavtale, og gir deg et garantibevis på at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som du selv forbruker.

image

– Interessen for fornybar strøm er økende. Fra 2015 til 2016 ble antall privatkunder i LOS som valgte å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti mer enn seksdoblet. Hittil i år er salget allerede mer enn tredoblet av fjoråret, forteller Rolf Bjarne Eriksen, leder for salg og kundeservice i LOS.

I Norge ble det kjøpt opprinnelsesgarantier for 16 prosent av kraftforbruket i 2016, mot 15 prosent året før. Det viser NVEs oversikt for kraftforbruket som ble offentliggjort tidligere i år.

– Norsk kraftproduksjon er fornybar, men strømmen er ikke sporbar og flyter over landegrensene. Det du får i stikkontakten er en blanding av norsk og importert kraft. Strømkunder som vil dokumentere at de betaler for fornybar kraftproduksjon, må kjøpe opprinnelsesgarantier, forklarer Rolf Bjarne Eriksen.

Ordningen bidrar til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig sammenliknet med andre energikilder. Opprinnelsesgarantier er en frivillig ordning som har eksistert i Norge siden 2006.

Som selskap ønsker LOS å ta et aktivt miljøansvar, noe som blant annet innebærer kjøp av strøm med opprinnelsgaranti for vår virksomhet. LOS er Miljøfyrtårnsertifisert, og leverer årlig klimaregnskap for selskapets aktiviteter. LOS er også medlem av Klimapartnere.

Er du interessert i 100 prosent fornybar energi kan du bestille her!