Augustværet stabiliserer markedet

Det fine sommerværet i juli svekket ressurssituasjonen i kraftmarkedet. August har så langt vært mer nedbørsrik, og dette bedrer ressursbalansen.

image

Stabiliserer seg 
De siste ukene har vått vær bidratt til å gi påfyll av vann og bedret underskuddet som har vært i ressursbalansen i Norge. Kommende helg ventes det kraftig nedbør og deretter en stabilisering av været på normale nivåer, og analytikere mener dette skal være nok til å berge oss gjennom neste vinter.

Lavere vekst i økonomien
Økonomisk pessimisme og steile politiske fronter har gitt store svingninger i de finansielle markedene de siste ukene - noe som også er med på å trekke råvareprisen på strøm videre ned etter relativt høye priser i sommer. Også prisene på kull, olje, gass og CO2 har falt videre så langt i august. Markedet forventer lavere vekst i økonomien som følge av den tilspissede situasjonen i handelskrigen mellom USA og Kina, og svake veksttall i økonomien. Dette forventes å føre til svakere etterspørsel av energi til industrien - og alt dette bidrar til at spotprisen faller videre den siste uka.

Hva bestemmer strømprisene? 
Det som påvirker strømprisene mest er vannmagasinenes fyllingsgrad, været i form av temperatur og nedbør, samt kostnader for å produsere kull- og gasskraft. Det vi kaller ressursbalanse i kraftmarkedet er avviket på hvor mye snø og vann som er tilgjengelig for kraftproduksjon - sett mot normalen de siste årene.

Alle kan følge markedsprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot fra dag til dag, men det er viktig å merke seg at prisene på børsen er råvarepriser som ikke inkluderer offentlige avgifter, nettleie til din lokale netteier eller din strømleverandørs påslag. I Norge er kraftnettverket delt i fem prisområder. 

Dersom du har en spotprisavtale hos LOS, vil denne følge markedsprisen og alle dets svingninger gjennom året. Om du har en variabel strømavtale, settes prisen noen uker på forhånd, slik at du har større forutsigbarhet på hva strømprisen vil bli.

Kilde: Entelios