Du sparer tusenvis på strømregningen

Strømprisen i Norden endte på det halve av normalen for september. Du som har spotprisavtale har aldri hatt billigere strøm enn i 2020.

image

Det var ikke mange ekstra regnbyger som skulle til i september før strømprisen periodevis sank tilbake til det rekordlave nivået vi opplevde i sommer. I september ble prisen i Norden under halvparten av normalt prisnivå for årstiden. For Sør-Norge ble prisen kun 10 øre i september, og dette er den laveste prisen på 20 år. I perioder var døgnsnittet helt nede i 2 øre pr kWh.

Vannkraften i Sør-Norge er nå preget av en uvanlig overskuddssituasjon. Den balanserer på en knivsegg når det gjelder mengden tilgjengelig kraft i forhold til forbruket fremover. Er det altfor mye vannkraft, blir prisen presset til svært lave nivåer.

Store besparelser på strømregningen

Strømprisen kan i praksis vanskelig bli lavere enn det vi har opplevd i 2020. Mye ny vindkraft er satt i produksjon, det meste av den i Sverige, og forbruket er lavt på grunn av corona-situasjonen. Det regner, det snør, det blåser – og det er i tillegg varmere enn vanlig.

Prisnivået for året ser ut til å ende på et gjennomsnitt på 13 øre i Sør-Norge. Med de lave strømprisene sparer en vanlig norsk husholdning fort flere tusen kroner på strømregningen, sammenliknet med i fjor. I løpet av 2020 sparer norske forbrukere grovt sett 21,6 milliarder kroner sammenlignet med strømprisen i et normalår!

Vannkraftprodusentene tar samfunnsansvar

Vi vil rette oppmerksomheten mot norske vannkraftprodusenter, som slett ikke er bortskjemt med positiv omtale. Dette året har de som disponerer norsk vannkraft opptrådt svært ansvarlig, etter vår mening. Tidlig på året ble det kjørt mye vannkraft for å unngå skadeflom i smelteperioden, noe de lyktes godt med. Deretter ble det kjørt mye vannkraft i sommer, selv i en periode med lavt strømforbruk, for å unngå flom i magasiner og elver. Baksiden av medaljen var å oppleve at den energien de skapte, ble gitt bort omtrent gratis – altså til priser helt ned på 2 øre pr kWh.

Det har gått vann til spille i år, men langt mindre enn det kunne ha blitt dersom vannkraften hadde blitt disponert annerledes. Produsentene kunne lett disponert slik at de fikk en høyere inntekt, men også et større vanntap. Så har ikke skjedd. Vi mener at dette er en ansvarlig ressursbruk for fellesskapet og et tegn på at markedet fungerer etter frikonkurranseprinsippet. Forbrukere får nytteverdien av de ekstra ressursene i form av strøm til svært lav kostnad i dette året.

-

Markedskommentaren er levert av Entelios, Nordens ledende strømleverandør for bedriftsmarkedet.