Forventer lave strømpriser i vinter

Etter flere måneder med rekordlave strømpriser, er prisene nå langsomt på vei opp igjen. Men kraftoverskuddet sørger for at vinterprisene forventes å bli lavere enn på mange år.

image

Det har vært et historisk halvår i energimarkedet; fram til sommeren har de fleste prisområdene i Norden hatt de laveste strømprisene noensinne. Også sommeren ga rekordlave priser, en grytidlig sommermorgen 6. juli kunne vi faktisk notere Norges aller første time med negativ spotpris.

Enormt tilbud driver prisene ned
Årsaken til de lave prisene er svært enkel å forklare: Tilbudet er større enn etterspørselen. Tilbudet kommer fra de enorme snømengdene som ble lagret i Norden gjennom vinteren. Med en relativt kjølig sommer har snømengdene smeltet langsomt og gitt jevnt tilsig i kraftsystemet.

På etterspørselssiden ser vi en liten korona-signatur, men nedgangen er ikke så stor som mange nok hadde forventet i en verdensomspennende pandemi. Men hovedårsaken til de rekordlave prisene ligger altså på tilbudssiden.

Kraftmarkedet våkner til liv
Sommerferien er nå definitivt over for det nordiske kraftmarkedet. De siste ukene har bevegelsene i både spotprisen og terminprisene (forventet pris fram i tid) blitt større. Vi ser også at andre energi- og finansmarkeder har hatt store bevegelser etter sommerferien.

Det at mange nå henter seg inn etter korona-nedstengingen kan forklare mye av bevegelsene vi ser. Vi ser rekordhøye børsindekser og historisk lave rentenivåer, og dette påvirker naturligvis også energimarkedene.

Vinterprisene i Norden
Selv om spotprisen og terminprisene har steget mye den siste måneden, har markedet fortsatt priset inn et historisk relativt lavt prisnivå også inn i den kommende vinteren. Markedet forventer fremdeles en solid tilbudsside også gjennom den kalde årstiden, derfor handles nå vinterkontraktene foreløpig på lave nivåer.

 

Kilde: Entelios markedskommentar for august.
Foto: Agder Energi vannkraft