Høstvær bedrer ressursbalansen

September har startet nedbørsrik over store deler av landet, og dette er med på å bedre ressurssituasjonen i kraftmarkedet. Priskurven på strøm er på vei ned, selv om august havnet godt over snittet for de siste ti årene.

image


Forrige uke bød på omlag dobbelt av normal nedbør i Norge og Sverige. Det er gode tider for ressursbalansen i Norden med mange våte høstdager så langt, og det er flere i vente. Nedbøren fyller vannmagasinene, som produserer vannkraft som er den viktigste kilden for fornybar energi i Norge. 

Denne bedringen i den nordiske ressursbalansen bidrar til å holde prisene på et lavere nivå sammenlignet med strømprisene i Europa. Prisforskjellen mellom Norden og Europa vil påvirke import- og eksportsituasjonen. Norge har faktisk en nettoimport av strøm på 0,6 TWh så langt i år. Normalt eksporterer Norge strøm til resten av Norden og til Europa.

Import av strøm bidrar som kjent til å dempe prisoppgangen i perioder med en anstrengt kraftsituasjon, der alternativet hadde vært å starte opp dyrere produksjon av strøm – for eksempel gasskraft. Nå har det snudd, siden ressurssituasjonen er i bedring. Da sørger lavere priser i Norge for at kraftflyten snur fra import til eksport.

Hva er ressursbalanse? 
Det som påvirker strømprisene mest er fyllingsgrad i vannmagasinene, været i form av temperatur og nedbør, samt kostnader for å produsere kull- og gasskraft. Det vi kaller ressursbalanse i kraftmarkedet er avviket mellom hvor mye snø og vann som er tilgjengelig for kraftproduksjon - sett mot normalen de siste årene.

Kraftmarkedet svinger
 I kraftmarkedet hører vi mest om spotprisen. Dette er en pris som settes time for time på kraftbørsen, og den lengste horisonten er 24 timer frem i tid. I tillegg finnes det også et eget fremtidsmarked, der aktørene i markedet kan kjøpe og selge kraftpriskontrakter mange år frem i tid.

Prisen for disse kontraktene bestemmes ut fra summen av alle forventningene i markedet. Det betyr at fremtidsprisen gjerne svinger i takt med prisene på råvarer som olje, kull og gass samt prisen for utslippsrettigheter. Alle disse er viktige innsatsfaktorer for å produsere strøm i Europa. I tillegg spiller forventningene om den fremtidige kraftbalansen i Norden inn.

Interessert i å vite mer? 
Vårt søsterselskap for bedriftsmarkedet Entelios, publiserer ukentlige kraftkommentarer og månedlige markedskommentarer på sine nettsider.