Høyeste maipris på ti år

Mai ble ikke så skjønn og mild som vi ønsket oss. Med relativt lave temperaturer og stigende råvarepriser i Europa, ble strømprisen fem ganger høyere enn i mai i fjor.

Lave temperaturer i Norden har forsinket snøsmeltingen med et par uker, men selv om snøsmeltingen nå er i full gang, gir det ikke det vanlige presset i spotprisene. Strømprisen for mai ble godt over fem ganger så høyt som mai i fjor, og den høyeste maiprisen på ti år.

Mengde vann og snø i vannmagasinene, temperatur og nedbør er de viktigste driverne for strømprisen, sammen med etterspørselen. Når det er kaldt ute, bruker vi mer strøm for å holde varmen inne.

En kjølig mai måned bidro til at strømforbruket til oppvarming har holdt seg høyere enn normalt. Når vi samtidig har hatt litt mindre nedbør enn normalt, er det også med på å holde prisene oppe. 

Men selv om prisene i snitt er høye, ser vi at vekslende vindkraft bidrar til at prisene svinger i større grad enn tidligere. På timesbasis har vi hatt både tresifrede spotpriser, men også negative priser – altså priser under null kroner. I LOS-appen kan du se strømprisen din time for time gjennom døgnet og forventet strømpris det neste døgnet.

Råvareprisene trekker strømprisen opp

Også nede på kontinentet har det kjølige været preget den siste måneden, og der er gass en vanlig varmekilde. Høyt forbruk bidrar til en høyere gasspris. Gass er også populært i store deler av Asia, hvor Kina nærmest støvsuger markedet for flytende gass, og dermed drar prisene opp også på verdensmarkedet.

En høy gasspris kombinert med stigende priser for utslippsrettigheter (CO2-prisen), fører til høyere strømpriser i Europa. Prisnivået i Tyskland er høyere enn hva vi har sett på mange år, og markedet har også priset inn høye priser i mange år inn i fremtiden.

Elektrifisering av Europa

Selv om vi i Norden har mye fornybar energiproduksjon, og for øyeblikket også et stort overskudd av kraft, vil vi bli påvirket av prisnivåene i Europa. I de nærmeste årene skal vi elektrifisere mye i Norge. Det vil øke forbruket og i perioder kunne medføre at vi må hente kraft fra utlandet. Utveksling av kraft over landegrensene blir en forutsetning for at også vi blir med på den fornybare reisen som Europa nå skal ut på.

Kilde: Markedskommentaren er fra vårt søsterselskap Entelios, som er en ledende strømleverandør for bedriftsmarkedet i Norden.