Lave novemberpriser

Som vi er blitt vant til i 2020, ble også november en måned med rekordlave priser. Men i slutten av måneden fikk vi et prishopp på spotprisen grunnet store endringer i værbildet.

image

Din strømregning er delt i tre, en del som er ditt faktiske strømforbruk forrige måned (til LOS som strømleverandør), en del bestående av nettleie (til din lokale netteier), og en siste del som er avgifter til staten. Denne markedskommentaren beskriver hva som bestemmer markedsprisen på strøm, og altså den delen av strømregningen som gjelder ditt faktiske strømforbruk.

Strøm er ferskvare - som må brukes i samme sekund som den lages. Derfor er prisen avhengig av tilbud og etterspørsel. Fyllingsgrad i vannmagasiner, vær og temperatur er noen av de viktigste faktorene som bestemmer markedsprisen på strøm, sammen med etterspørselen.

Store endringer i værbildet
November har vært svært nedbørsrik - og det vannet som ikke rant rett ut i havet, fylte videre opp i nesten fulle vannmagasiner over hele Norden. Kortsiktig førte den store vannføringen til stort press i spotprisene - og milde novembertemperaturer sørget også for lavere etterspørsel av strøm til oppvarming.

Men mot slutten av måneden og i begynnelsen av desember har temperaturen sunket mot mer normale temperaturer - og nedbøren til fjells har kommet i form av snø. Det gir økt etterspørsel av strøm til blant annet oppvarming - og et umiddelbart hopp i strømprisen på hele 400 % fra en markedspris på strømbørsen på rundt 5 øre til rundt 20 øre (merk at det i tillegg til denne prisen tilkommer avgifter og leverandørens påslag).

Markedet forventer at 2020 som helhet har strømpriser som blir det laveste vi har hatt i Norden de siste 20 årene. Aktørene i markedet er tydelige i sine forventninger om at vi vil se lave energipriser også de neste årene, men forventer at prisen inn i vinteren gradvis vil øke i takt med at temperaturen synker og etterspørselen på strøm øker.

Hver uke kan du se oppdaterte kraftkommentarer fra Entelios, som er LOS sitt søsterselskap og Nordens ledende strømleverandør for bedriftsmarkedet.