Lave strømpriser i april

April føyer seg inn rekken av måneder med stadig lavere markedspiser på strøm. En nedbørsrik vinter har fylt opp vannmagasinene - og det lover godt også for sommerens strømpriser. 

image

Alle strømleverandører i Norge kjøper strømmen til markedspris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot, som de selger videre til sine kunder. Hver måned deler vi markedskommentaren fra vårt søsterselskap og landets største leverandør av energi til bedriftsmarkedet, Entelios, for å vise hva som rører seg i strømmarkedet.

Det er mange faktorer som bidrar til å gjøre kraftsituasjonen i 2020 helt spesiell. La oss se på de viktigste punktene som kan forklare dette:

  • I Norden er både vann- og snømengder på et historisk høyt nivå, etter en nedbørsrik periode i vinter. Nå tappes magasinvann for å gi plass til snøen som snart skal smelte.
  • Det har vært en svært mild vinter, noe som gjør at kraftbehovet har vært lavere enn normalt.
  • Det produseres mer fornybar energi enn noen gang i Norden. Vindmøller leverte de første to månedene like mye energi som alle de nordiske kjernekraftanleggene.
  • Det er mer fornybar energi enn noen gang i Tyskland. I siste del av april leverte solceller og vindmøller rekordmye energi, noe som gjør at kraften fra Norge i perioder ikke blir mulig å eksportere.
  • Korona og den påfølgende nedstengningen av samfunnet har redusert etterspørselen etter strøm med noen prosent, både i Norden og Europa.
  • Nedstengningen av samfunnet gir også lavere CO2-utslipp i Europa, noe som fører til fall i kvoteprisen for slike utslipp. Dette senker produksjonskostnaden for kull- og gasskraftverkene. Resultatet blir lavere strømpriser i Europa – noe som igjen gir lavere strømpriser i Norden.

Lave priser også i sommer 
Snøsmeltingen står for døren og prisene frem til og med fellesferien ligger an til å bli omtrent like lave som i april. Det er mer fornybar energi i systemet i år enn tidligere, så vi må antakelig få en finere sommer enn i 2018 for å få noe særlig løft i strømprisen i denne perioden.

Når snøsmeltningen er over, er det litt begrenset hvor mye mer vann enn normalt magasinene klarer å bære over til vinteren. Normalt sett er magasinene ganske fulle etter sommeren. Derfor øker forventet kraftpris ganske mye for kommende vinter, målt mot de lave prisene vi har sett i april.

Koronakrise med begrenset effekt på lang sikt
 Strømprisen for de kommende årene har ikke reagert spesielt mye på koronakrisen. Framtidsprisene er omtrent på samme nivå som de var før pandemien, med kun beskjeden nedgang.

Kilde: Entelios