Laveste strømpris på 20 år

Strømmarkedet har lagt bak seg et historisk kvartal med rekorder på rekke og rad. I mars nådde strømprisen en ny historisk bunnrekord, målt i euro.

image

Været ved årets start har satt mange rekorder, både på temperaturer, nedbør og vindkraft. Dette har gitt Norden et rekordhøyt ressursoverskudd, som er med på å presse strømprisene. Senere har vi opplevd at tiltakene rundt korona er de mest inngripende tiltakene i samfunnet i fredstid, og har enorme konsekvenser for folks hverdag og ikke minst i økonomien. Dette har vært med å presse ned priser på råvarer verden over. Oljeprisen er nå på det laveste siden 2003, og vi ser kraftige fall også i kull- og gasspriser.

I sum gir dette et stort press på strømprisene også for årene fremover, men markedene er nervøse og flyktige. Hvor strømprisen er om noen uker er helt avhengig av konsekvensene fra korona framover.

Marsprisen setter bunnrekord
Spotprisen på strøm har nådd en ny historisk bunnrekord i mars, med den laveste strømprisen for mars måned noensinne - i euro.

Denne rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn. Bunnrekorden noteres derimot både i euro og i svenske kroner. Likevel må vi helt tilbake til mars 2000 for å finne en lavere norsk pris for mars måned enn den vi fikk i år.

For mye strøm
Mye handler om korona nå, men årsaken til de ekstremt lave prisene vi har i Norden har lite med pandemien å gjøre. Det handler derimot mye om været.

Siden nyttår har både vind og store nedbørsmengder gjort at energireservene har bygget seg opp i Norden. Nedbøren lagres i vannmagasiner og som snø i fjellet, mens vinden sørget for at de tusenvis av vindturbinene i Norden har levert godt opp mot sitt makspotensial for energiproduksjon.

For lite forbruk
Årets vinter har ikke bare vært våt, den har også vært mild. Det betyr lavere strømforbruk, noe som har bidratt til at energien har hopet seg opp i magasinene. Og nå som det går mot enda varmere tider reduseres forbruket videre nedover, noe som igjen fører til ytterligere press på prisene.

Enn så lenge er forbruket av strøm lite påvirket av koronatiltakene. Den videre utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt, vil være avgjørende for om korona vil få en forbrukseffekt.

Les hele markedskommentaren fra Entelios her. 

Entelios er som LOS eid av Agder Energi. Entelios er Norges største leverandør av energi til bedriftsmarkedet.