Laveste vinterpriser på minst 15 år

Godt nytt for våre kunder – markedsprisen på strøm endte svært lavt i februar, samtidig som overkapasiteten i kraftmarkedet aldri har vært høyere. 

image

Ekstreme nedbørsmengder, varmegrader og vind er årsaker til at strømprisen er lavere enn på minst 15 år.

Februar ble en helt ekstraordinær måned i kraftmarkedet med kraftoverskudd og lave priser. Uvanlig store nedbørsmengder sørget for at denne måneden leverte rekordmye vannkraft. Overskuddet kommer fra vann i magasiner, grunnvann og snø. Norden har faktisk aldri før hatt større overkapasitet enn nå. Det betyr rekordproduksjon av vannkraft for å rydde plass til snøsmeltingen denne våren, og priser som faller.

Prisbildet i Norden henger sammen med situasjonen hos våre naboer på kontinentet: Tyskland har svært god kapasitet på vindkraftproduksjon, så lenge det blåser nok. Når det er vindstille eksporteres kraft sørover fra Norden. I februar ble det satt nye vindkraftrekorder og tyskerne trengte ikke påfyll fra Norden. 

Laveste priser på minst 15 år 
Prisen for februar ble altså ekstraordinært lav, faktisk den tredje laveste månedsprisen som hittil er publisert i statistikken til Nord Pool, markedsplassen for engroshandelen av kraft i Norden. Denne statistikken strekker seg 15 år tilbake i tid, og det er kun to sommermåneder i 2015 som har hatt lavere priser.

Forbruket falt i tillegg med rundt 5 prosent, sett mot fjorårets forbruk i februar måned. Viktigere for prisdannelsen er den såkalte effektbruken – altså hvor mye som brukes på samme tid. Om svært mange bruker mye strøm samtidig blir det vanskelig å dekke etterspørselen, og prisen går til værs. På iskalde vintermorgener er dette et typisk fenomen. Men årets februar er alt annet enn typisk, og derfor blir årets februarpris mye lavere enn normalt da også etterspørselen var lav.

Covid19 legger en demper 
Nordisk kraftproduksjon konkurrerer mot europeisk kraftproduksjon i det åpne markedet, og de europeiske prisnivåene bestemmes i stor grad av prisen på kull, gass og CO2-kvoter. Men det er også andre globale og nasjonale faktorer som påvirker prisene, og nå er det Covid19-viruset – også kjent som coronaviruset som da sender børsene kraftig ned. Lavere økonomisk aktivitet sender også prisene på kull, gass og frakt nedover, noe som igjen bidrar til lavere priser på strøm også i Norden.

Fremover 
Det er ganske sikkert at produksjonspresset i kraftmarkedet vil vare helt fram til sommerferien, og at prisforventningene derfor vil være lave i denne perioden.

Kilde: Månedlig kraftkommentar fra Entelios