Markedskommentar - november 2022

Nå har vinteren for alvor kommet. Etter en usedvanlig varm høst i Europa, med mye nedbør og vind, fikk vi i november lavere strømpris enn forventet. Nå har gradestokken krypt nedover og vinden har stilnet på kontignentet. Det gir økt strømforbruk, mindre kraftproduksjon og høyere priser.

Desember, januar og til dels februar er tradisjonelt de månedene i året med høyest strømpris. Dette fordi forbruket er høyt.

Nå er minusgradene kommet både i Sør- Norge og Nord Europa. Det er ingen fare for rasjonering av energi denne vinteren fordi vannmagasinene er ganske fulle med vann. Men, så lenge det ikke renner over, får Norge og Norden strømpriser tilnærmet lik de kontinentale prisene.  

Vi påvirkes av landene rundt oss

I Europa er det fortsatt konflikter rundt tilførsel av naturgass. Dette fører til at det blir energimangel i mange europeiske land, både denne vinteren og sannsynligvis de neste vintrene. Det ser ikke ut som noen er interessert i å reparere de ødelagte gassrørledningene North Stream 1 og 2.  

Energimangel på naturgass smitter over på strømprisen fordi deler av naturgassen benyttes til å produsere elektrisitet. Denne kraftproduksjonen er nødvendig under kalde perioder, slik vi ofte får i vintermånedene. 

En annen hendelse som kan spille inn på prisene her i Norge, er behovet for å reparere et svensk kjernekraftanlegg nå før jul. Kjernereaktoren Oskarshamn 3 er en av Sveriges største kraftkilder. Når den er stengt blir det knapphet om strøm i vårt naboland, og Norge må derfor regne med å eksportere strøm østover også en periode. Prisene her til lands kan derfor bli høyere enn på kontignentet inn mot jul.  

Vær og vind er avgjørende for strømprisene

I fastprismarkedet er strømmen i Kristiansand nå nøyaktig likt priset som Tyskland for kommende vinter. Nivået ligger på rett under 4 kr /kWh. Antakelig blir prisene noe lavere, men fortsatt historisk høye, dersom vi får normale værforhold. 

Været påvirker både tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. Som i andre markeder presses prisene opp når tilbudet er mindre enn etterspørselen. I kraftmarkedet har været, og ikke minst værprognosene, stor betydning for strømprisen siden været ikke bare påvirker etterspørselen, men også tilgangen på fornybar energi.

Etterhvert som stadig mer av kraftproduksjonen i Europa skal over på fornybare kilder, vil sammenhengen mellom mellom vær og pris bli forsterket.