Lysere tider

På grunn av en usedvanlig varm januar i Europa har energibehovet vært lavere enn normalt denne vinteren. Det betyr at det er nok gass igjen på lagrene, og prisene synker. Europa har overvunnet det klamme grepet fra en energinasjon litt øst for oss. For denne gang.

Det siste året har vi opplevd større og mer voldsomme prissvingninger i strømmarkedet enn noen gang tidligere. Desember var en måned med høye spotpriser, men utsiktene i starten av dette året er bedre.

På grunn av en usedvanlig varm januar i Europa er det nok gass igjen på lagrene. Behovet for ytterligere reduksjon av gassforbruket er derfor ikke nødvendig, og prisene stuper. Det påvirker også strømprisene.  

Gassprisene på kontinentet påvirker strømprisene her hjemme

Prisen på naturgass og strøm henger tett sammen. I Sentraleuropa brukes en del av gassen til å lage strøm, og siden vi alle er den del av det samme strømmarkedet vil det som skjer i ett land påvirke prisene i andre land i Europa.

Strøm fremover er fortsatt ikke billig historisk sett, men langt lavere enn hva vi periodevis opplevde i 2022. Frem til høstferien i år er prognosen for strøm levert Sørlandet nå 1,2 kr /kWh.

Fortsatt usikkerhet rundt neste vinter

Neste vinter får vi trolig tilnærmet den samme faren for energirasjonering i Europa som vi opplevde i fjor høst. Fra høstferien i år til påsken året etter (2024) er prognosen en gjennomsnittspris på 1,3 kr kWh.

Disse prognosene er laget basert på prisen på fremtidskontrakter på kull, gass, olje og vannkraftsituasjonen per i dag, men de kan endre seg.

Selv om det har vært en tøff tid med høye strømpriser her i Norge, ser vi at andre land har vært påvirket kraftigere av energikrisen enn oss nordmenn. Årets vinterkraft (første kvartal 2023) i Frankrike kostet i fjor sommer nesten 30 kr Kwh! Nå har den falt til 4 kr Kwh. Det sier litt om de voldsomme prissvingningene, og hvor mye bedre situasjonen for denne vinteren har blitt.