Markedskommentar september 2022

I disse dager mottar våre kunder strømregningen for august måned. Og hva kan vi si om den, annet enn at norske strømkunder aldri har betalt mer for augustforbruket sitt enn de gjør akkurat nå…

Strømmarkedet er ikke til å kjenne igjen, og kraftsituasjonen er unormal, på alle måter. Situasjonen er like uoversiktlig som uønsket, både for kundene våre, og for oss som strømleverandør.

Hvor ekstrem situasjonen er, kommer tydelig frem av denne tabellen, som viser gjennomsnittspris per kWh for august i år, sammenlignet med snittprisen de ti siste årene:

image

Som det fremgår av tabellen: I flere av prisområdene er augustprisene mer enn ti ganger så høye som gjennomsnittsprisene de siste ti årene.

Dette oppleves dramatisk, og det har vi stor forståelse for. Samtidig er vi nødt til å gjøre våre kunder oppmerksomme på at prisene fremover høyst sannsynlig vil fortsette å være høye. 

Høye gasspriser = høye strømpriser

Hovedårsaken er prisen på gass, som har skutt i været etter den russiske invasjonen. Som følge av krigshandlingene i Ukraina og de europeiske landenes sanksjoner, har Russland, som sitter på store mengder naturgass, stanset eksporten av gass til Europa, og en rekke land sliter nå med å fylle sine lagre. Prisen for å produsere strøm er tett knyttet opp til råvareprisen – altså prisen for kull og gass. På den måten påvirker situasjonen på kontinentet prisen vi som kraftleverandør nå må betale på det internasjonale markedet, og det du som kunde må betale for å kjøpe den fra oss.

Nå forventer markedet at prisene skal videre opp, spesielt sør i Norden. Ettersom Sør-Norge er forbundet med Europa via kabler, påvirker det prisene i denne landsdelen. Lenger nord i Norge er situasjonen en annen. Her sitter man nemlig med et stort kraftoverskudd, på grunn av begrenset overføringskapasitet fra nord til sør i Skandinavia. Men også her ser vi at prisene nå i ferd med å løfte seg.

Forutsigbarhet i det uvisse

Den turbulente stemningen i markedet gjør det vanskelig å gi klare råd og anbefalinger for valg av strømprodukt. For det er jo heller ikke slik at de høye strømprisene bare rammer dere som forbruker den. Også vi som leverer strømmen, i ditt tilfelle LOS, har fått kraftig økte kostnader som følge av prisnivået.

I likhet med våre konkurrenter, betaler vi på forhånd for all strømmen som blir levert til våre kunder. Derfor er det viktig for oss å minne om at LOS er trygt forankret. At vi er en del av Agder Energi-konsernet, med solid økonomi, sikrer at vi er, og fortsatt vil være, en trygg og solid leverandør til våre kunder.

Politikere både i Norge og i resten av Europa arbeider nå intenst med å vurdere mulige ordninger som kan bidra til å lette situasjonen og redusere kostnadsbildet for strømkundene. Dessverre er det ingen som med sikkerhet kan spå verken utfallet av dette arbeidet eller hvordan situasjonen i kraftmarkedet vil utvikle seg videre utover høsten og vinteren. Det vi i LOS imidlertid kan garantere, er at vi kommer til å følge utviklingen ekstra nøye, og fortsette å bidra med det vi kan, for å påvirke at norske kunder får rammevilkår som sikrer forutsigbarhet i en veldig lite forutsigbar situasjon.