Nedbør reduserer strømprisen

Det varme sommerværet lar vente på seg, men nedbøren i mai og starten av juni bidrar til lavere strømpriser.

image

Strømprisen styres av flere forhold, som fyllingsgrad i vannmagasiner, vær/temperatur og etterspørsel. Forhold utenfor Norge påvirker også, blant annet kan handelskrigen mellom USA og Kina og nyvalgte EU-politikere drive strømprisen ytterligere ned utover sommeren.

Fra sommervarm april til regntung mai
Væromslaget fra april til mai ble klart og tydelig – og satte spor på strømbørsen: Fra et tørt og varmt aprilvær som lokket fram både solbriller og sommersko, til en mai måned med mye nedbør, lavere temperaturer og mer vind. En nedtur for de som lengter etter sommeren, men en opptur for ressurssituasjonen i det nordiske kraftmarkedet.

Det beregnes fremdeles et underskudd i ressurssituasjonen fordi det er vesentlig mindre snø enn normalt etter vinteren og dermed mindre smeltevann i fjellet. Men med vær som vi har hatt i mai, fylles magasinene raskt opp.

Påvirker strømprisen
Alt dette slår naturligvis inn på prisene i markedet: Spotprisen går markant ned fra tidligere i vinter, men den er fortsatt relativt høy for årstiden: Prisen ligger 42 % over snittet for mai-prisen de siste fem årene.

Med høye nordiske strømpriser så langt i år, har vi de siste månedene importert rimeligere kraft fra Europa. Det blir neppe nødvendig framover og nå prises den nordiske kraften lavere enn i Tyskland – til glede for nordiske strømkunder.

Mørke skyer over økonomien
De som ser enda lengre framover, ser dystre framtidsforventninger fra både industri og finanssektoren – noe som også vil påvirke strømprisene. Handelskrigen mellom Kina og USA er ventet å få globale følger, og dermed faller både aksjekurser, renter og råvarepriser. De lavere råvareprisene er igjen med å senke prisforventningen på strøm i Europa, noe som igjen bidrar til å senke prisene i Norden.

Endringer politisk
Også politiske endringer kan få konsekvenser for strømprisen framover. Avgangen til den britiske statsministeren Theresa May skaper mer usikkerhet i forholdet mellom UK og EU. Dette kan få konsekvenser for prisen på CO2-utslippskvoter, en faktor som betyr mye for de europeiske strømprisene. Det nylige EU-valget kan også få store konsekvenser, siden både høyresiden og miljøpartiene vinner terreng. Større makt til miljøpartiene i EU gir ny vind i seilene til de som vil legge ned kullkraft i Europa. Det er bra for miljøet, men skaper mer usikkerhet rundt kraftforsyningen – i alle fall på kort sikt.


Kilde: Markedskommentaren er hentet fra Entelios, som sammen med LOS er selskaper i Agder Energi.