Rekordlave strømpriser i mai

Mai noterte nok en bunnrekord for strømmarkedet. Du har kanskje lagt merke til at regningen for ditt strømforbruk de siste månedene har vært lavere enn på lenge? 

image

Din strømregning er delt i tre, en del som er ditt faktiske strømforbruk forrige måned (LOS), en del nettleie (til din lokale netteier), og en del som er avgifter til staten. Denne markedskommentaren beskriver hva som bestemmer markedsprisen på strøm, og den delen av strømregningen som gjelder ditt strømforbruk. 
 
Fyllingsgrad i vannmagasinene
Det ligger mye snø i fjellet og snøsmeltingen er godt i gang. Vannkraftprodusentene har ryddet plass i vannmagasinene for å ha kapasitet til å ta imot alt smeltevannet og produsere strøm av det. Strøm er ferskvare som må brukes i det øyeblikket den produseres, og vannmagasinene er viktige for å sikre at vi har tilgang til kraft gjennom hele året. I et normalt år smelter snøen i overgangen mellom april og mai. I år er mye annerledes, været inkludert, og snøsmeltingen starter ikke for alvor før tidlig i juni.
 
Etterspørsel etter strøm
Hele mai måned ble preget av nedstengte virksomheter og redusert strømforbruk, som følge av smitteverntiltakene. Lavere etterspørsel gir lavere priser, også for privatkunder. Samtidig ser vi at energibruken i Norge ikke gikk like mye ned som i en rekke andre europeiske land. Noe av forklaringen er at den kraftkrevende industrien her i landet har gått omtrent som normalt i mai måned.
 
Lave priser gir stopp i kjernekraftproduksjonen
Flere kjernekraftanlegg tok en ekstra pause i mai grunnet lave priser, men også på grunn av at planlagt vedlikehold tar lengre tid på grunn av korona. Men selv en lavere kjernekraftproduksjon var ikke nok til å hindre at prisene gikk rekordlavt.
 
Svært lave gasspriser
På kontinentet er gass en større energibærer enn strøm, og gassprisene har i løpet av mai sunket helt til bunns. Gassmarkedet var allerede overfylt før pandemien inntok Europa, og de lave gassprisene gir også svært lave europeiske strømpriser i mai.
 
Dette forplanter seg umiddelbart til de nordiske strømprisene, siden det nordiske kraftoverskuddet eksporteres sørover i mai, og dermed må prises deretter.
 
Rekordlave dagspriser i Sør-Norge
Dermed endte også mai med historiske bunn-noteringer i det norske markedet. I slutten av mai lå kraftprisen i Sør-Norge så lavt som det aldri før har vært målt i disse områdene. 
 
Kilde: Markedskommentar fra Entelios som er eid av Agder Energi. Entelios er Norges største leverandør av energi til bedriftsmarkedet.