Strømprisen ned i desember - fortsetter nedgangen?

Markedsprisen på strøm falt i desember, ved hjelp av mildvær og vindkraftrekord. Nå spås en jevn prisnedgang helt fram til 2022.

image

Spotprisen i desember ble ikke så høy som markedet forventet i forkant, takket være godt med vind og mildt vær. Prisen endte nær 10 % lavere enn forventet.

Det er særlig første del av desember som preges av mye vind, og vindkraftområdene Danmark og Nord-Sverige noterte de laveste prisene. Dette fikk Nord-Norge også nyte godt av da den svenske vindkraften "låser inne" kraftproduksjonen i nord og dermed presser prisene nedover.

Desemberprisen bidrar til å senke gjennomsnittsprisen for 2019. Når vi sammenligner desemberprisene for de siste 10 årene, ble årets desemberpris 6 prosent lavere, men likevel 13 prosent høyere enn snittet for de siste fem årene.

Er pristoppen bak oss? 
Utbyggingen av vindkraft i Norden gjør at markedsaktørene mener strømprisen i Norden skal ned i årene framover, etter fire år med økning. Mye av årsaken er at Norden nå for første gang går inn i en situasjon der vi har overskudd av kraft.

Men de siste to årene har strømprisen vært vesentlig høyere enn hva vi har sett siden 2013. Når vi analyserer gjennomsnittlige årspriser, ser vi at prisene nådde bunnen i 2015 i en periode da ressursbalansen var sterk, og råvareprisene lave.

Siden den gang har strømprisene gått gradvis oppover. I 2018 gjorde markedsprisen et tydelig hopp da nedbøren sviktet, og råvareprisene også nådde toppen. Spesielt prisen for utslippsrettigheter bidro til å løfte prisen høyt i løpet av 2018.

Kull og gass falt i pris 
For 2019 er CO2-prisen fortsatt en viktig faktor når vi skal forklare det høye prisnivået, men samtidig havnet snittprisen for 2019 noe lavere enn hva vi så i 2018. Hvorfor? Svaret ligger i de øvrige råvareprisene på kull og gass som har falt kraftig gjennom 2019, og derved redusert prisene på strøm produsert av fossile brensler.

Fallende trend framover 
Fremover ser vi at markedsaktørene priser inn en fallende trend i strømprisene i Norden. For 2020 er det priset inn 5 til 8 prosent nedgang i strømprisen, og nedgangen skal fortsette i årene utover med hele 15 prosent nedgang i 2022.

Den nye situasjonen med kraftoverskudd vil bidra til å presse prisene i hele Norden, men det er to områder som vil se lavere priser enn andre: Den nordlige delen (Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge), samt Danmark.

Årsaken er enkel: Det er i områdene som historisk sett har hatt høye priser at det meste av den nye kraftproduksjonen vil komme. Derved vil også presset på strømprisen bli størst i disse områdene.

Markedskommentaren er skrevet av kraftforvaltere i vårt søsterselskap for bedriftsmarkedet, Entelios.