Strømprisen ned i september

Kraftmarkedet i september ble preget av en serie uventede nyheter med ett fellestrekk: De skapte usikkerhet som påvirket prisene i kraftmarkedet både på kort og lang sikt.

image

Prisene i spotmarkedet gikk faktisk noe ned i september sammenlignet med august. De siste 10 årene har prisen i snitt steget med 6 prosent fra august til september, men i år fikk vi derimot en nedgang på 9 prosent.

Som alltid er mye av nedgangen i spotprisen knyttet til været, og september bød på vesentlig mer nedbør enn normalt, noe som har lagt press på de nordiske prisene. Selv om prisene i Tyskland har steget i denne perioden, har bedringen i ressursbalansen her hjemme hatt større påvirkning på spotprisen.

Det nordiske strømmarkedet er tett knyttet sammen med Europa, og tvil rundt fransk kjernekraft, bråstopp for nederlandske gassfelt og eksplosjoner i saudiarabisk oljeraffineri er bare noe av det som fikk strømprisene her hjemme til å svinge i september.

God ressursbalanse foran vinteren 
Jo nærmere vinteren vi kommer, jo mer påvirker ressursbalansen strømprisen. Ressursbalansen er avviket mellom hvor mye snø og vann som er tilgjengelig for kraftproduksjon - sett mot normalen de siste årene. De to siste ukene har det vært mindre nedbør enn normalt, samtidig har vi hatt en kuldeperiode over store deler av Norden. Kulden påvirker etterspørsel av strøm ved at husholdningene øker strømforbruket kraftig, og sammen med tørt vær bidrar det til å svekke ressursbalansen.

Men, fra kommende helg og framover skal det i følge meteorologene bli vesentlig våtere - og balansen forventes å bedre seg mye i neste uke. Så selv om kraftig regnvær ikke alltid er like moro, er det iallefall bra for strømprisene.

CO2-prisen har også falt tilbake den siste tiden, og det påvirker også framtidige strømpriser. Kostnader på CO2 går rett inn på produksjon av kraft i Europa, og enhver bevegelse i CO2-priser får direkte innvirkning på strømprisen i Europa og Norden. Fortsatt nedgang i CO2-prisen gjør at markedet forventer lavere strømpriser i Norden det kommende året.


Kilde: Entelios