Strømprisen øker i det nye året

Strømprisen var rekordlav gjennom hele 2020. Men året avsluttet med et vintervær som økte både strømforbruket og strømprisen. Kulda den første uka av 2021 løfter strømprisen til et nivå vi ikke har sett siden januar 2019.

Strøm er ferskvare - som må brukes i samme sekund som den lages. Derfor er prisen avhengig av tilbud og etterspørsel. Sammen med etterspørsel er fyllingsgrad i vannmagasiner, vær og temperatur noen av de viktigste faktorene som bestemmer markedsprisen på strøm.

I fjorårets siste dager sørget kulda for at regn ble til snø, og slaps ble til is i områder der strømmen produseres i Norge. Vinterværet sørget også for at strømforbruket i Norden økte, siden vi er verdensmestre i bruk av elektriske varmekilder. Men klassisk vintervær betyr også lite nedbør og lite vindkraft, og prognosene tyder på at forholdene vil vare en stund inn i 2021. Dette kan tappe ut store deler av det solide kraftoverskuddet som ligger lagret i vannmagasiner i Norden akkurat nå - og gi økte strømpriser.

Fra et år hvor vi måned etter måned kunne rapportere om historisk lave markedspriser på strøm, steg prisen kraftig gjennom jula. Allerede første uka i januar har vi en markedspris som er høyere enn vi så i hele 2020.

Så lenge været holder seg kaldt og tørt, kan prisene i Norden fortsette å nærme seg de europeiske prisnivåene. Prisene ute i Europa er nå høye, siden prisen på kull, olje, gass og CO2-kvoter også har steget kraftig den siste tiden. Lite vind i Europa gjør i tillegg at de kortsiktige prisene løfter seg der.

Været de neste ukene vil gi svar på hvordan strømprisene blir resten av vinteren, men det ventes at de største pristoppene vi ser disse dagene vil jevnes ut, slik at vi får mer normale vinterpriser mot slutten av måneden.