Strømprisen opp i oktober

Strømmarkedet har lagt bak seg en relativt stabil oktober måned, med strømpriser som havnet 13 prosent opp fra prisen i september. I forrige uke økte strømprisen, men Norge har likevel Nordens laveste strømpriser.

image

Oktober ble preget av en god ressurssituasjon i Norden og godt forsynte råvaremarkeder, men fortsatt usikkerhet rundt hvordan Brexit vil påvirke prisen på CO2-kvoter.

Ser vi på de siste fem årene, ligger årets oktoberpris 9 prosent høyere enn gjennomsnittet. Øker vi tidsrammen til snitt for de siste ti årene, så ligger årets oktoberpris 18 prosent høyere. Holder vi oss kun til 2019, er prisen for oktober nær 5 prosent lavere enn det vi har sett så langt i år.

Stabil ressurssituasjon 
Hvordan ser så ressurssituasjonen ut? I Norden er den tilnærmet på det normale for årstiden, og har forholdt seg ganske stabil gjennom hele oktober. Vi fikk godt påfyll av vannressurser i magasinene forkant av oktober, og dette har vært med på å hindre prisene å stige mer enn de har gjort. Mot slutten av oktober endret værprognosene seg i retning tørt og kaldt, noe som er med på å løfte prisene inn i november.

Brexit skaper usikkerhet
Storbritannias turbulente Brexit-prosess skaper både spenning og usikkerhet på mange arenaer – også i energimarkedet. Markedet beregner en svakere vekst i Europa med Storbritannia på utsiden av EU, det betyr lavere energipriser og lavere CO2-priser på de langsiktige kontraktene.

Dette er nok et eksempel på hvordan det nordiske energimarked påvirkes av storpolitikken internasjonalt. I dette tilfellet sirkuset i det britiske parlamentet; som også tar med seg CO2-prisene opp i berg-og-dalbanen – noe som igjen påvirker fremtidsmarkedet i Norden.

Les mer 
Hver måned deler vårt søsterselskap Entelios markedskommentarer og ukeskommentarer om prisutviklingen i strømmarkedet. Du kan lese disse her.