Strømprisen på vei ned

Mer nedbør enn normalt, godt med vindkraft og import av strøm til Norden har gitt lavere strømpriser enn markedet forventet for mars.

image

Det har vært ca. 50 % mer nedbør enn normalt i mars, og dette gir en bedring i ressursbalansen. Hydrologisk balanse er summen av vann i magasiner, snø og grunnvann - målt mot normalen, som er snittet for årene 1991-2015.

Det nærmer seg normale nivåer for årstiden i magasinene, men det er fortsatt mindre snø enn normalt i fjellheimen. Bedret hydrologi er med på å presse ned de kortsiktige nordiske strømprisene.

Norden har importert mer strøm fra kontinentet enn vi har eksportert, grunnet lave strømpriser i Tyskland. Årsaken til lave tyske strømpriser er rekordhøy vindkraftproduksjon, det har aldri tidligere blitt produsert så mye vindkraft i Tyskland på en måned som i mars. Derfor har vi i Norge produsert mindre av vannet vi har tilgjengelig for strømproduksjon, noe som også har bidratt til å bedre ressursbalansen. 

Prisene på kull og CO2 i Europa hadde en liten oppgang sist uke. Handelskrigen mellom USA og Kina, samt Brexit-forhandlinger påvirker og uroer fortsatt markedene, og dette gjør at strømprisene svinger mer enn normalt.

Kilde: Entelios