Strømprisen på vei ned

Strømprisen for mars ble som en normal mars-måned sett mot snittet de siste 10 årene, men likevel nesten fire ganger så høy som mars i fjor.

image

Etter fjorårets rekordlave strømpriser - startet 2021 med høye vinterpriser. I takt med snøsmeltingen og påfyll i vannmagasinene er prisen nå kommet noe ned fra de høye nivåene vi så ved inngangen til året, men fortsatt ligger spotprisen på et ganske høyt nivå.

Strøm er ferskvare - som må brukes i samme sekund som den lages. Derfor er helt prisen avhengig av tilbud og etterspørsel. Sammen med etterspørsel er fyllingsgrad i vannmagasiner, vær og temperatur noen av de viktigste faktorene som bestemmer markedsprisen på strøm.

Med våren kommer snøsmeltingen – og bedring i hydrologisk ressursbalanse i Norden. Ressursbalanse i kraftmarkedet er avviket mellom hvor mye snø og vann som er tilgjengelig for kraftproduksjon - sett mot normalen de siste årene. Dette overskuddet vil kunne påvirke prisene en god stund framover.

Vindfull påske
Det var mye vind gjennom påsken, og stengte fjelloverganger samt storm på kysten preget nyhetsbildet. For kraftmarkedet ble det en test av vindkraften som de siste årene er bygget opp i Norden - og vi ser at noen få enkelttimer hadde lave strømpriser på grunn av vindkraftproduksjonen i særlig Nord-Sverige og Danmark.

Kraftmarked i endring
Kraftmarkedet har endret seg mye på kort tid. Det var vanskelig å se endringene i fjor, siden prisene var lave over alt, hele tiden. Men de første tre månedene i år kan vi klart se at Norden har delt seg i to. De områdene der det er etablert mye vindkraft har vesentlig lavere priser enn de øvrige prisområdene, som i større grad er påvirket av prisene i Europa og Baltikum.

Se den nyeste kraftkommentaren fra vårt søsterselskap Entelios, som leverer strøm til bedriftsmarkedet i Norden.