Tidenes laveste oktoberpris

Selv om prisen øker fra september til oktober, noterer vi nok en måned med rekordlav strømpris. Sammenlignet med i fjor, var årets oktoberpris 60 % lavere!

image

Din strømregning er delt i tre, en del som er ditt faktiske strømforbruk forrige måned (til LOS som strømleverandør), en del bestående av nettleie (til din lokale netteier), og en siste del som er avgifter til staten. Denne markedskommentaren beskriver hva som bestemmer markedsprisen på strøm, og altså den delen av strømregningen som gjelder ditt faktiske strømforbruk.

Strøm er ferskvare - som må brukes i samme sekund som den lages. Derfor er prisen avhengig av tilbud og etterspørsel. Fyllingsgrad i vannmagasiner, vær og temperatur er noen av de viktigste faktorene som bestemmer markedsprisen på strøm, sammen med etterspørselen.

Fulle vannmagasiner
All nedbøren vi har hatt i oktober er godt nytt for strømregningen - den nordiske markedsprisen på strøm var 60 % lavere i oktober sammenlignet med samme måned i fjor.

Hovedårsaken til de lave prisene finner vi i de nærmest smekkfulle vannmagasinene i Norge. Når disse holder på å renne over, må alt nytt vann som kommer fra oven umiddelbart sendes direkte til strømproduksjon. Sammen med vindkraft fra Sverige gir dette et vesentlig høyere tilbud av strøm enn det som finnes av etterspørsel, noe som presser prisene helt til nedover.

Markedet forventer at 2020 som helhet blir det laveste vi har hatt i Norden de siste 20 årene. Aktørene i markedet er tydelige i sine forventninger om at vi vil se lave energipriser også de neste årene.

Les hele markedskommentaren fra Entelios. Entelios er LOS sitt søsterselskap og Nordens ledende strømleverandør for bedriftsmarkedet.