Venter høye strømpriser gjennom sommeren

Rekordtørr vår, korona og krigen i Ukraina. Det er forklaringer på hvorfor vi går sommeren i møte med rekordhøye strømpriser.

image

- Vannstanden i magasinene våre – som normalt fylles godt opp på våren med snøsmelting og nedbør - er lav. Det er lenge siden vi har hatt nedbør av betydning her i Sør-Norge og det lille som ligger av snø i fjellet har ennå ikke smeltet, så lite vann gir en dyr kraftproduksjon nå. Det er med på å gi høye sommerpriser på strømmen.

Det sier Andreas Myhre, som er direktør for krafthandel i Agder Energi. Vi har tatt en prat med eksperten – som har fulgt markedet tett i en årrekke.

- Prisutviklingen vi har sett det siste året har vært høyere enn ventet. Det begynte med covid i Kina og enorm etterspørsel etter energi for å produsere alle produktene vi i vesten bestilte over nett da vi ikke kunne bruke penger på reise og tjenester. Kina kjøpte all kraft de fikk tak i. Europa måtte da konkurrere med Kina om å kjøpe strømmen som var tilgjengelig – og da særlig naturgass som viktig energikilde.

Europa har de siste årene tatt store steg for å nå viktige klimamål – og stengt ned atom- og kullkraftproduksjon med fornybare energikilder som vindkraft og solenergi.

- Putin har fulgt denne utviklingen tett og har styrt sine gasslagre. Russland er en av de største leverandørene av gass til Europa. Med krigen i Ukraina er det stor frykt i markedet for at Putin skrur av gassen til Europa – eller motsatt – at Europa ikke kjøper russisk gass som en del av restriksjonene mot Putin, forteller Myhre, som videre mener at Europa har gjort seg avhengige av russisk gass for i alle fall de neste 5- 10 årene.

- Europa bygger vindkraft offshore for harde livet, men det vil gå noen år før det dekker befolkningens og industriens behov for kraft.

Usikre tider

Selv om pandemien er over – vil krigen i Ukraina påvirke strømprisene i lang tid framover.

- Det er veldig usikre tider og strømmarkedet svinger fra dag til dag. Det ligger en forventning om strømpriser på rundt 1,50 øre/kWh gjennom sommeren og et stykke ut på høsten, og det er prisen før avgifter til staten og påslaget til din strømleverandør. Strøm har gått fra å være lavinteresse til å bli en del av en norsk samfunnsborgers hverdag, vi er en del av et felles europeisk energimarked – og det må vi leve med helt uavhengig av hvilke politikere vi har her i Norge. Spotprisene har vært så lave de siste 20 årene her i Norge at vi har hatt en klar fordel med billig strøm uten behov for å spare på strømmen, men nå må vi nok tenke annerledes.

Hva er så Myhres råd til dem som bekymrer seg for høye strømpriser framover?

- Er du redd for høye strømpriser i sommer, kan du vurdere fastpris hos din strømleverandør, og da forutsigbarhet for hva du skal betale for strømmen. Men det er selvsagt avhengig av hva slags fastpristilbud du får. Fastpris har for våre bedriftskunder over tid vært billigere enn spotpris historisk. Slik ville det også vært for privatkundene dersom de valgte rett fastprisavtale, avslutter Myhre.

image
Andreas Myhre