Dette har du krav på ved strømbrudd

Dersom du opplever et strømbrudd som varer i 12 timer eller mer, har du krav på utbetaling fra nettselskapet. Størrelsen på utbetalingen avhenger av lengden på avbruddet.

image
Foto: NVE/Stig Storheil

Som kunde må du selv fremme krav om utbetaling ved svært langvarig avbrudd til sitt nettselskap. Her er satsene du har krav på:

  • For avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer: kr. 600,-
  • For avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer: kr. 1400,-
  • For avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer: kr. 2700,-

 

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer. selv om strømmen kommer tilbake i perioder, regnes flere påfølgende avbrudd som sammenhengende dersom du ikke får strømmen tilbake i minimum to timer sammenhengende.

Det er ellers ingen automatikk at du får erstatning når strømmen forsvinner, dette må du søke om selv. Dersom du mener du har krav på kompensasjon fra ditt nettselskap, sender du et skriftlig krav direkte til dem. Skriftlig krav må fremmes innen rimelig tid etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet. Ofte er dette rundt tre måneder, men det kan variere fra selskap til selskap.

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet fra nettselskapene. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

Les mer om rettigheter og regler ved strømbrudd på websiden til NVE.

Her er link til de største nettselskapene i Norge:

Hafslund Nett

Agder Energi Nett

Skagerak Nett

Lyse Nett

BKK Nett