Hvorfor er min spotpris høyere enn gjennomsnittsprisen?

Hvorfor er min spotpris høyere enn gjennomsnittsprisen? Og hvorfor betaler jeg mer eller mindre enn andre med samme strømavtale og samme forbruk? Det skal vi forklare for deg her!

Først og fremst, hva betyr egentlig spotpris? Spotpris innebærer at du betaler den faktiske spotprisen på strømbørsen Nord Pool time for time. I Norge kjøper vi som strømleverandør strøm fra strømbørsen NordPool. I tillegg er strømnettet delt inn i fem ulike prisområder, og prisen i de ulike sonene kan variere ganske kraftig.

Spotprisen du er fakturert for vs gjennomsnittlig spotpris

Har du en spotprisavtale så blir du fakturert for akkurat de kilowattimene strøm du bruker med den spotprisen som gjelder i de aktuelle timene. Fordi det ikke er plass til å vise alle månedens timer, med hver sin spotpris-sats, brukes et gjennomsnitt på din faktura. Det betyr at de timene hvor forbruket er størst betyr mest når gjennomsnittsprisen din beregnes.

Er forbruket ditt likt i hver time gjennom hele måneden blir din gjennomsnittlige spotpris identisk med den gjennomsnittlige spotprisen fra strømbørsen Nord Pool.

De færreste av oss har imidlertid et helt jevnt forbruk. Vi bruker ofte mer strøm i enkelte timer enn i andre. Spotprisen varierer fra time til time, og som de fleste kjenner til kan det være dyrere å bruke strøm på ettermiddagen enn det er sent på kvelden.

Derfor vil du sjelden eller aldri faktureres for samme gjennomsnittlige spotpris som noen med samme spotprisavtale og samme mengde forbruk som deg, da dere mest sannsynlig bruker strøm på forskjellige tider av døgnet.

image
Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør i LOS.

Administrerende direktør i LOS, Jan Vidar Thoresen, har følgende eksempel:

Spotprisen har den siste tiden svingt mye. For å ta desember i fjor som et eksempel var det høye priser i første halvdel av måneden, og lavere mot slutten.

Brukte du for eksempel mye strøm i den dyre perioden vil gjennomsnittsprisen din fort være høyere enn gjennomsnittsprisen. Tilsvarende om du brukte strøm hovedsakelig i dagene med lav strømpris, da blir din gjennomsnittspris lavere enn gjennomsnittsprisen for ditt prisområde.

Dette betyr at selv med samme strømleverandør og spotprisavtale, så vil to boliger kunne oppnå ulik gjennomsnittlig spotpris siden forbruket i boligene fordeler seg ulikt gjennom døgnet og måneden.

Har min gjennomsnittlige spotpris noe å si for hva jeg får i strømstøtte?

Det enkle svaret er nei. Strømstøtten beregnes ut ifra gjennomsnittlig spotpris fra Nord Pool, og ikke din gjennomsnittlige spotpris. Det er derfor viktig å være klar over at selv om alle private husholdninger mottar strømstøtte, bør man være bevisst på når man bruker strøm – og forsøke å redusere forbruket i de periodene hvor prisen er høy. Da kan du spare penger. Her kan du lese mer om strømstøtte og kompensasjonsordningen for høye strømpriser.


Faktura med gjennomfakturering

Når det kommer til hvordan man skal forstå en faktura, er det viktig å vite at en strømfaktura kan settes opp på to måter:

  • Hvis strømleverandøren din har det vi kaller «gjennomfakturering», mottar du en faktura som inneholder alle kostnader knyttet til ditt strømforbruk. Da er kostnadene for strøm, nettleien og strømstøtten på én og samme faktura.
  • Hvis strømleverandøren ikke har gjennomfakturering, mottar du en faktura på strømforbruket (fra din strømleverandør) og en annen faktura som dekker nettleien (fra ditt nettselskap). Sistnevnte vil inneholde strømstøtten. Disse to fakturaene kommer som regel ikke på samme dag – og først når du har mottatt begge ser du hva den totale strømkostnaden din blir.

 

I LOS har vi gjennomfakturering med de største nettselskapene slik at du som kunde bare får én faktura, der nettleie med strømstøtte er inkludert.

Er det mer du lurer på om strømpriser?

Ta kontakt med oss via chat nede i høyre hjørne eller trykk under for å finne svar på det du lurer på.