Vet du hva målepunkt ID er?

Alle strømmålere i Norge har et eget unikt identifikasjonsnummer. Dette kalles målepunkt ID, og er oppgitt på strømregningen din.

image

På selve strømmåleren i sikringsskapet finner du målernummeret. Dette er ikke det samme som målepunkt ID. Målernummeret følger måleren din, mens målepunkt ID følger anlegget ditt. Man kan sammenligne målernummer med fødselsdato og målepunkt ID med fødselsnummer. Mange kan ha samme fødselsdato, men ikke samme fødselsnummer.

Ett målepunkt ID består av 18 siffer og starter på 7070575000. De åtte sifrene etter dette er unikt for din måler - 7070575000XXXXXXXX.

Har du flere elektriske anlegg, har hvert av disse anleggene sin unike målepunkt ID.