Innoverer i høyt tempo

Nye kundebehov, raske endringer i markedet og digitale muligheter bidrar til at LOS utvikler seg i rekordfart. Det siste året har LOS-kunder fått tilgang til en rekke nye energirelaterte produkter og tjenester som skal gjøre det enkelt å ta smarte valg i energihverdagen.

image

- Vi ønsker å være relevante og tilby tjenester kundene har bruk for i hverdagen. Vi er opptatt av kundedreven innovasjon, der våre nye tjenester oppstår som følge av kundebehov – og kunder deltar inn i kundepaneler og pilottesting av nye produkter og tjenester for å treffe så godt som mulig på kundebehovene. Testing, læring og justering er viktig for å lykkes med dette, forteller lngrid Lofnes i LOS.

Hun leder avdelingen for forretningsutvikling og digitalisering, som sammen med skarpe IT-hoder blant annet jobber for å utvikle digitale kundeløsninger.  

 - LOS-appen har tatt mye av tiden vår det siste året - og har blitt et nyttig hverdagsverktøy for kundene våre. Appen er nå skalert opp til å tåle langt høyere trafikk enn tidligere – for interessen for å følge med på eget strømforbruk og strømprisene har eksplodert det siste året. I tillegg til å gi kunden full oversikt over hele kundeforholdet sitt – jobber vi fortløpende med lansering av nye funksjoner i appen utover våren. Vi har som kjent valgt en webapplikasjon som oppfører seg som en vanlig app, men som gir oss en rekke fordeler, sier Lofnes om valget av teknologi for LOS-appen.   

Rekordhøy interesse

De høye strømprisene i vinter har bidratt til massiv medieomtale og kraftig økning i interessen for strøm. Strøm har gått fra lavinteresse til høyinteresse, noe også kundesenteret til LOS merker med rekordhøye 80 000 henvendelser de siste tre månedene alene.  
 
- Vi ønsker å hjelpe kunden med å få oversikt over eget strømforbruk og innsikt i strømprisene - og hvordan de med enkle grep kan redusere og jevne ut strømforbruket sitt - og reduserer strømutgiftene. Appen viser dagens strømpris time for time – og hver dag kl. 14 legges strømpriser for neste dag ut. Da kan kundene som ønsker det planlegge strømkrevende forbruk til de billigste strømtimene, forteller Lofnes.  

Strømdata live i LOS-appen

LOS mottar forbruksdata fra kundens netteier med en forsinkelse på om lag halvannet døgn før de blir tilgjengelig i LOS-appen. Men, det er jo fint lite du får gjort med strømmen du allerede har brukt. LOS har derfor sammen med samarbeidspartner Oss Norge testet ut løsninger for sanntidsdata, hvor kundene ved hjelp av en brikke koblet til strømmåleren får oversikt over hvor mye strøm de bruker akkurat nå. Løsningen har vært grundig testet ut sammen med pilotkunder, og lanseringen i starten av februar har vært en suksess.

- Tjenesten gir kunden mulighet til å se sitt forbruk her og nå - og dermed få full kontroll over hvor mye strøm boligen bruker minutt for minutt gjennom dagen - samtidig som de kan følge prissvingningene. Mange av pilotbrukerne fikk seg en overraskelse da de så hvor enkelt det var å kutte de høyeste strømtoppene - ved å følge med på appen på mobilen og se hva slags utslag forskjellige enheter gjorde på strømforbruket akkurat nå, forteller Lofnes.

Hverdagsinnovasjon med kunden i sentrum   

Gjennom hverdagsinnovasjon jobber de ansatte i LOS med både små og store forbedringer som skal gjøre kundeopplevelsen enda bedre. Ansatte i ulike avdelinger samarbeider tett – blant annet har økt samarbeid mellom kundesenter og forretningsutvikling bidratt til mer kundedrevne løsninger - når tilbakemeldingene fra kundene tas direkte med i utvikling av nye tjenester.  

-  Utover jevnlige kundeundersøkelser har vi også etablert egne kundepanel hvor vi intervjuer kunder en til en – og får grundige tilbakemeldinger - både på forbedringer av eksisterende tjenester og på mulige framtidige tjenester. Det er viktig for oss å teste nye tjenester sammen med kunder – slik at vi utvikler og lanserer tjenester som har reell nytte og verdi for kunden, avslutter Lofnes.  
 
Ønsker du å gi dine tilbakemeldinger? Du kan gi samtykke til å motta kundeundersøkelser i LOS-appen/på Min side.
 

Tjenester fra LOS lansert de siste årene: 

  • LOS live – få oversikt over strømforbruket i sanntid, i samarbeid med Oss Norge:  
  • Trygg og sikker hjemmelader med Easee - rentefri nedbetaling over strømregningen 
  • Smart lading av elbilen din, i samarbeid med True Energy 
  • Trygghet i hjemmet med brann- og innbruddsalarm, i samarbeid med Homely  
  • Plusskundeavtale for deg som vil lage egen energi fra sola, i samarbeid med Otovo 
  • LOS forutsigbar – strømavtalen for deg som vil velge fastpris for kortere perioder gjennom vinterhalvåret -og spotpris resten av året 
  • LOS-appen: full oversikt over alt du trenger å vite om strømmen fra LOS