Slik er strømregningen din satt sammen

Strømregningen består av tre deler: din strømpris, nettleie og avgifter til staten. Les mer her.

image

De to siste har vi ingen påvirkning på, men som din strømleverandør er vi opptatt av å tilby gode strømavtaler tilpasset ditt strømforbruk.

Slik er strømregningen din satt sammen:

Avgifter
Rundt 40 prosent av strømregningen består av avgifter til staten. For tiden er forbruksavgiften på 19,79 øre/kWh. I tillegg kommer den statlige energifondavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh. Fra 1. januar 2012 innførte staten også el-sertifikatordningen som pålegger alle strømleverandører å kjøpe el-sertifikater. Den kostnaden ligger inne i din strømpris.

Ordningen med elsertifikater er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av fornybar elektrisitet i Norge og Sverige.

Nettleie
Nettleien utgjør vanligvis rundt 30 prosent av strømfakturaen. Den betaler du til ditt lokale nettselskap, for å dekke hva det koster å transportere strømmen gjennom nettet. Nettleien består av en fast del pluss en variabel del. Totalsummen varierer hos de ulike nettselskapene.  Det er Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE, som fastsetter rammene for hva nettleien skal koste.

Strøm
Strømmen du bruker hjemme, utgjør de siste 30 prosent av strømkostnadene dine.
Den helt nøyaktige andelen varierer med årstidene, ettersom både strømprisen og forbruket ditt øker eller synker. Uansett bestemmes selve strømprisen av utviklingen på den nordiske strømbørsen Nord Pool.  Du kan følge dagens strømpris i priskartet her.