Enklere og tryggere hverdag

Innføring av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år. Nye målere vil gjøre strømkundenes hverdag enklere, tryggere og smartere.

image

De nye målerne vil gi bedre informasjon om strømforbruk og -priser, og det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon.

Riktigere faktura
De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir riktigere innhenting av målerverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene. Når LOS får målerdata fra nettselskapene kan kundene faktureres etter eksakt forbruk time for time med gjeldende strømpriser time for time. På Min Side på los.no finner du detaljert oversikt over strømforbruket ditt time for time, og kan sammenligne forbruk i ulike perioder. Her finner du i tillegg oversikt over tidligere fakturaer.

Smartere strømbruk
Nye strømmålere gir også nye muligheter. Når informasjon om timesforbruk og timespriser på strøm kombineres med automatiske systemer for energistyring, blir det mulig å bruke strømmen mer effektivt. Stadig flere elektriske apparater leveres med trådløs tilkobling til internett. Det betyr at de kan kommunisere med energisentralen i huset og bruke strøm på en smartere måte, uten at du trenger å løfte en finger og uten at det går ut over komforten eller sikkerheten din. Ny teknologi er i stadig utvikling, og vil bidra til at enklere strømbruk i fremtidens boliger.

Økt sikkerhet
Smartere strømbruk vil øke sikkerheten for den enkelte strømkunde, fordi jevnere belastning i nettet reduserer faren for overbelastning og strømbrudd. I løpet av kort tid, vil det også bli slik at dersom uhellet skulle være ute og strømmen forsvinner fra boligen din, vil de nye målerne varsle nettselskapet automatisk. Dette vil bety økt trygghet for deg som kunde.

Samfunnsgevinster
Nye strømmålere er et viktig ledd i utviklingen av et smartere og mer effektivt strømnett. På sikt kan samfunnsgevinstene bli betydelige, ikke minst gjennom sparte investeringer i kraftnettet. For plusskunder med solcelleanlegg på taket, registrerer de nye målerne hvor mye strøm som leverers tilbake til nettet. Måleren følger med på hvor mye strøm som passerer både inn og ut av boligen.