Verdi av sanntidsdata fra strømmåleren

De nye automatiske strømmålerne som nå finnes i de fleste norske hjem, samler inn store mengder data om kundens strømforbruk, og denne informasjonen ønsker LOS å gjøre lettere tilgjengelig for deg.

– I samarbeid med OSS, jobber vi med en innoveringspilot som gir kunden enda mer innsikt i eget strømforbruk, gjennom en brikke som kobles til HAN-porten i strømskapet.

Det sier Ingrid Lofnes, som er leder for forretningsutvikling og digitalisering i LOS. 

Brikken henter informasjon fra strømmåleren, og sender den opp i skyen og gjør den så tilgjengelig på en app, slik at kunden får en forståelig informasjon om sitt forbruk.

– Tidligere har man kun fått se historisk strømforbruk, men det er det jo ikke noe man kan gjøre noe med. Ved å gi kunden innsikt i eget strømforbruk gjennom sanntidsdata, gir vi dem nå muligheten til å se forbruket her og nå, sier Lofnes.

For mange kan det være vanskelig å vite hva tallene betyr. LOS gir deg derfor muligheten til å sammenligne forbruket med tilsvarende hjem.

– Vi gir også folk muligheten til å følge med på hva strømmen koster, slik at kunden kan bruke innsikten til å eventuelt flytte forbruket til timer med lavere strømpris, forteller Lofnes.

Pilotprosjektet gjennomføres for utvalgte kunder i samarbeid med vår søsterbedrift OSS Norge. 

- Det er avgjørende for LOS å møte kundene der de er. Vi ønsker å spille en rolle i deres liv, sier Lofnes.

I disse dager lanseres en helt ny LOS app, stappfull av innsikt og oversikt - i godt design. I tiden fremover vil denne løpende oppdateres med ny funksjonalitet og engasjerende innhold.

- Men vi har verken kompetansen eller tiden til å gjøre alt alene, så strategiske partnerskap er viktig for å sikre både den kvaliteten og det tempoet vi vil ha, avslutter hun.