Økt interesse for solstrøm

Aldri har det blitt bygget ut mer solkraft i Norge enn i 2018. Også i LOS merker vi økt pågang av kunder som ønsker å produsere egen strøm. 

image

- Solenergi er en del av energimiksen for stadig flere, og her på Sørlandet har vi de beste solforholdene i Norge. En husholdning som installerer solpaneler kan dekke en del av strømforbruket med ren solenergi, og vi får stadig flere plusskunder som ønsker å selge overskudd av sin egen strømproduksjon tilbake til oss. Vi synes det er veldig spennende at så mange er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi.

Margit Unander, administrerende direktør i LOS.

LOS har i flere år tilbudt såkalte plusskunder å kjøpe tilbake overskuddsstrøm fra privat strømproduksjon, gjennom produktet LOS solstrøm

Støtte til energitiltak


Enova gir støtte til en rekke energitiltak for private husholdninger i Norge. Om du begynner å produsere din egen strøm gjennom el-produksjon, kan du motta inntil 7.500 kroner i støtte. Da dekker du noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du ikke bruker, kan selges tilbake til nettselskapet om du er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale. Les mer om støttetiltakene.

Global vekst


Solenergi er i rask vekst verden over. Ved utgangen av 2018 var det installert 480 Gigawatt (GW) med solpaneler i verden, ifølge en fersk rapport fra International Renewable Energy Agency (IRENA). Kina er det landet i verden som har bygd mest solenergi, fulgt av EU og USA.

Fornybar energi har etablert seg som den foretrukne teknologien for ny kraftproduksjonskapasitet, verden over, uttalte IRENA-direktør Adnan Z. Amin, da rapporten ble lansert 2. april. Mer enn 60 prosent av all energiproduksjon som ble etablert i verden i fjor, var fornybar. Denne veksten i sol er forventet å fortsette i 2019.