Dette bruker du strøm til hjemme

Norske forbrukere kjøper over 10 millioner elektriske apparater hvert år, men strømforbruket til elektriske apparater i boligen er ofte lavere enn folk tror.  Apparatene blir stadig mer energieffektive, og bruker dermed mindre strøm.

image

Selv om en smarttelefon kan koste flere tusen kroner, blir de årlige strømutgiftene svært små. Lader du den to timer daglig, koster det deg omtrent tre kroner i løpet av et år.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at norske husholdninger ligger i verdenstoppen i strømforbruk. En viktig grunn er at strøm utgjør en stor andel av det totale energiforbruket i forhold til mange andre land. Hele 80 prosent av energibruken i norske husholdninger er basert på strøm.

I en gjennomsnittlig norsk bolig går nærmere 60 prosent av strømutgiftene til oppvarming. Deretter går rundt 15 prosent til varmtvann, og 10 prosent til belysning. De siste vel 15 prosentene går til elektriske apparater vi omgir oss med.