Enkle tips for å spare strøm i vinter

Når kulda setter inn, er det mange som ønsker seg en lavere strømregning. Her er 10 enkle tips for strømsparing gjennom vinteren.

I LOS liker vi å si at den billigste kilowattimen er den du ikke bruker, og tiltak for å redusere strømforbruket vil gi størst effekt dersom du ønsker å redusere dine strømutgifter.

Oppvarming står for den største delen av strømforbruket i de fleste husholdninger, og det er smart å redusere forbruket av de største strømkildene. Mellom 70 og 80 % går til oppvarming av bolig og varmtvann, elektriske apparater omtrent 15 % og belysning for det resterende strømforbruket.

10 enkle hverdagstiltak som reduserer strømforbruket til oppvarming


1. Reduser innetemperaturen 
Om du reduserer temperaturen på panelovner, varmekabler eller varmepumpa med 1 grad, reduseres strømforbruket og dermed strømregningen med inntil 5 prosent.

2. Varmestyring
Om du har utstyr hvor du kan senke temperaturen i perioder av døgnet, for eksempel panelovner med nattsenking, vil dette redusere strømutgiftene, samtidig som du har komfortabel temperatur de periodene av døgnet hvor rommene brukes.

3. Luft effektivt
Du sparer strøm dersom du lufter raskt og effektivt, framfor å la vinduet stå på gløtt gjennom dagen. Det gir frisk luft, uten at du fyrer for kråkene.

4. Reduser trekken
Trekker det mye fra vinduer og dører, forsvinner mye av varmen ut. Det er ganske enkelt å montere nye tetningslister i vindus- og dørkarmer som vil redusere varmetapet. Har boligen behov for etterisolering, er det et større og mer kostbart tiltak, men som likevel gir besparelser på sikt. Om du trekker for gardinene om kvelden, reduserer du også varmetapet. 

5. Fyr med ved
Dersom du har mulighet til å fyre med ved, gir flammene både varme og hygge. 

6. Sku av lys og varme i rom som ikke er i bruk 
Ønsker du ikke å skru varmen helt av, kan du likevel kanskje redusere den? 

7. Skru av varmekilder om du er borte over en lengre periode
Men husk å ikke skru av så mye at vannrør kan fryse. 

8. Spar på varmtvannet
Om du dusjer 10 minutter daglig, vil du i følge Enova spare rundt 1000 kroner i året på å bytte til et sparedusjhode. Komforten på disse er blitt betydelig bedre de siste årene, så du vil merke liten forskjell, samtidig som du sparer penger. Klarer du å dusje noen minutter raskere, er det enda mer å spare.

9. Fulle maskiner
Vent med å kjøre vaskemaskin og oppvaskmaskin til de er helt fulle. De fleste maskiner bruker like mye energi når de er halvfulle. 

10. Sørg for å ha en god strømavtale
LOS har landets mest fornøyde kunder viser en stor kundeundersøkelse i strømbransjen i 2019.

Vi anbefaler vår kundefavoritt LOS Strøm innkjøpspris

medaljer_epsi-norge_strom_b2c-2019.png