Få en lavere strømregning nå

Det viktig at det er en god sammenheng mellom trivsel og strømbruk. Spesielt i vårt eget hjem. Det er ikke så mye som skal til for å spare strøm. Det betyr lavere strømregning.

image

Skift til LED-lys, eller velg A-merket elektrisk utstyr når du skal bytte, så er du i gang!
Tiltak som gir deg lavere utgifter kan også bidra til å bedre innemiljøet.

Her er fem enkle, men lønnsomme tiltak for å få ned strømregningen:

1. Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt.
2. Monter sparedusj, og reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 °C.
3. Bruk lavenergipærer ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.
4. Montér termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen.
5. Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk.