Kutt strømutgiftene

En gjennomsnittlig familie betaler 25 000 for strøm i året. Med enkle og billige tiltak kan du kutte strømutgiftene betydelig.

image

Selv om strømprisene ser ut til å ligge på et behagelig nivå fremover, er det fullt mulig å kutte strømutgiftene. Enkelte tiltak man bør prioritere fremfor andre dersom man har som mål å spare noen tusenlapper.

Små og billige strømsparingstiltak er ofte de mest lønnsomme. I en vanlig bolig går i gjennomsnitt mer enn 60 prosent av strømutgiftene til oppvarming, og da kan det være smart å starte her. Et tidsur som senker temperaturen på den elektriske ovnen når man er på jobb, vil fort kunne bety en besparelse på over 1000 kroner i løpet av ett år og dyrere investeringer også vil gi gevinst på sikt.

Kjøp av varmepumpe og etterisolering i gamle hus er større og dyrere investeringer som bidrar til redusert strømforbruk og dermed lavere strømutgifter. Det er tiltak som absolutt bør vurderes og settes inn i en større sammenheng. En bolig med høy bokomfort, lave energikostnader og som benytter seg av fornybar energi, vil også være attraktiv i markedet.