Slik blir strøm spart til penger tjent

Det beste sparetipset er rett og slett å bruke mindre strøm. Jo mindre strøm du bruker, jo mer penger sparer du. Vanlige husholdningsapparater bruker ikke så mye strøm. Hvis man vil spare et betydelig beløp anbefales det å starte med oppvarming, varmtvann og belysning.

image

Her er noen gode tips og eksempler som hjelper deg å få det til. Strømforbruket for en gjennomsnittlig bolig er fordelt slik:

  • 60 prosent til oppvarming
  • 15 prosent til varmtvann
  • 15 prosent til elektriske apparater
  • 10 prosent til belysning

Med utgangspunkt i et årlig strømforbuk på 20000 kWh og en gjennomsnittlig strømpris (inkludert nettleie og offentlige avgifter) på 1 kr/kWh. Da vil du bruke ca 12000 kroner på oppvarming, 3000 kroner på varmtvann, 3000 kroner på elektriske apparater og 2000 kroner på belysning hvert år.

Hvordan kan du redusere strømforbruket på oppvarmingen?
Oppvarming er den største strømslukeren i hjemmet. Reduserer du innetemperaturen med én grad - kan du spare 5% av av energiforbruket du bruker til oppvarming.  12000 kWh * 0,05 = 600 kWh. Ved en strømpris på 1 kr/kWh kan du altså spare 600 kroner hvert år - kun ved å senke temperaturen én grad. Senker du temperaturen med to grader - så sparer du 1200 kroner i året. Når det er mellom 19-22 °C i huset, er det som regel varmt nok. Har du rom som brukes sjelden? Senk temperaturen noen grader ekstra der.

Varmestyring - bruk av termostat for å styre romtemperatur
Å dele opp boligen i temperatursoner ved hjelp av termostater kan redusere energibehovet til oppvarming med 10-15 prosent. Med tidsstyring kan du spare strøm ved å bruke varme kun når du trenger det. Du kan bruke sentralstyring for temperaturkontroll over hele boligen, eller et koblingsur for å slå av og på strømmen til faste tider. Dette kan spare opptil 20 prosent av forbruket som går til oppvarming av hjemmet.

Eksempel - varmestyring:
En bolig bruker 20000 kWh i året. Her går 12000 kWh (60%) til oppvarming. Besparelsen blir
12000 kWh * 0,15 = 1800 kWh. Ved en strømpris på 1 kr/kWh inkl. nettleie og avgifter vil besparelsen utgjøre 1800 kroner per år.

Belysning - bytt ut glødelampene
Hele 10 prosent av strømforbruket i hjemmet går til belysning. En gjennomsnittlig husholdning har rundt 20-50 lyspunkter. Hvis man bytter ut gamle glødepærer med nye lavenergilamper (LED, Sparepærer o.l.) reduseres strømforbruket en hel del. I løpet av 1000 lystimer sparer du mellom 20 og 30 kroner per lampe i energiforbruk. Lavenergilampene har 25 prosent av glødelampenes effekt, men gir like mye lys som en glødelampe som krever fire ganger så mye energi.Skru av lyset hver gang du går ut av et rom. En vanlig familie bruker cirka 2000 kilowattimer i året på lys. Det koster rundt 2000 kroner. Skrur du av lyset når ingen bruker rommet, sparer du både strøm og penger.

Spar på vannet
Bruk sparedusj i stedet for vanlig dusj. Dusjer du ti minutter hver dag? Da sparer du ifølge Enova rundt 1000 kroner i året på å bytte til sparedusj. Det er ikke veldig stor forskjell på en sparedusj og en ny vanlig dusj. Et vanlig dusjhode slipper ut ca 16 liter vann i minuttet og en sparedusj bruker rundt halvparten av dette. Men hvis du skrur ned temperaturen og bruker litt mindre vann - så kan du spare penger. Ved bruk av sparedusj,fornuftig mengde vann og temperatur - kan du spare opp til 1000 kroner i året hvis du dusjer 10 minutter hver dag.